Ministrica za izobraževanje Simona Kustec poudarja, da je v času posebnih razmer ostala primarna skrb ministrstva zagotavljanje enakih možnosti za izobraževanje na daljavo. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Ministrica za izobraževanje Simona Kustec poudarja, da je v času posebnih razmer ostala primarna skrb ministrstva zagotavljanje enakih možnosti za izobraževanje na daljavo. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Kot smo že poročali, so poslanci omenjenih strank očitke ministrici strnili v 20 točk. Med drugim ji očitajo nestrokovne in škodljive politike na področju organizacije vzgoje in izobraževanja v času epidemije, kar da je povzročilo najdaljše zaprtje šol in vrtcev v Evropi.

Toda ministrica poudarja, da je tudi v času posebnih razmer ostala primarna skrb ministrstva zagotavljanje enakih možnosti za izobraževanje na daljavo in omogočanje nemotenega izobraževalnega procesa za vse otroke, tudi tiste iz najranljivejšega socialnega okolja. Pri tem so se dejavno povezali z vsemi deležniki, je navedla v odgovoru, ki ga je v sredo podprla tudi vlada.

Šolsko leto ministrice Simone Kustec

Ministrica: Izobraževalni proces je prek spleta potekal neprekinjeno

Kot je poudarila, se je ministrstvo takoj po zaprtju šol v prvem valu epidemije covida-19 lotilo uvajanja izobraževanja na daljavo in ga brez predhodnih izkušenj vzpostavilo v slabih dveh tednih.

Po začetnih težavah s preobremenjenostjo sistemov je vzgojno-izobraževalni proces kljub spremenjenemu učnemu okolju po njenih besedah neprekinjeno potekal na vseh osnovnih in srednjih šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Že julija pa so po njenih besedah pripravili izhodišča oziroma usmeritve za organizacijo in izvedbo pouka v šolskem letu 2020/2021 in oblikovali več modelov.

Šolanje na daljavo prineslo opazen primanjkljaj na področju znanja, pričakovali več vedenjskih težav

O otrocih s posebnimi potrebami: Njihovo vračanje v šole bi pomenilo neposredno nevarnost za zdravje

Na očitke o odrekanju izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami odgovarja, da bi začasno zadržanje pri izvajanju prepovedi zbiranja v šolah in posledično vračanje učencev in dijakov s posebnimi potrebami v šole pomenilo neposredno škodo in nevarnost za javno zdravje.

Zaradi resnih epidemioloških razmer so tudi šole in zavodi decembra lani presodili, da bi imeli pri morebitnem varnem vračanju otrok v šole resne probleme, je spomnila. Dodatna strokovna pomoč za učence in dijake s posebnimi potrebami v rednih šolah pa po njenih besedah redno teče na daljavo.

Ministrici za 20 točk očitkov in poziv k odstopu: "Te bom z argumenti in dejstvi odločno zavrnila."

O očitkih glede diskriminacije nekaterih šolarjev: Šolam smo že marca priporočili, naj zagotovijo vključitev vseh učencev

Pri odločitvah glede odpiranja in zapiranja šol ministrstvo po njenih besedah sodeluje tudi z epidemiološko stroko. Tako so denimo tudi skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravili priročnik za vzgojo in izobraževanje v Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19.

Na očitek o diskriminaciji nekaterih skupin šolarjev in dijakov pa odgovarja, da je denimo Zavod RS za šolstvo že proti koncu marca ravnateljem osnovnih šol priporočil, naj šole zagotovijo vključitev vseh učencev v šolanje na daljavo, še zlasti pa učencev iz ranljivih skupin in tistih z učnimi težavami.

Raziskava o posledicah šolanja na daljavo: starši utrujeni in zaskrbljeni, otroci brez motivacije

Dialog s sindikati in ravnatelji po oceni ministrice poteka

Prav tako se ne strinja, da je dialog s sindikati in ravnateljskimi združenji pri načrtovanju šolstva v času epidemije pomanjkljiv. Spomnila je, da so na ministrstvu že v pomladnem času v neposrednem sodelovanju z zdravstveno in pedagoško stroko iskali ustrezne poti. Od sredine marca so imeli v povezavi z epidemijo 87 sestankov z različnimi deležniki, tudi s predstavniki ravnateljskih združenj in Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.