Nadzorni svet obravnava zaplete ob imenovanju generalnega direktorja RTV-ja. Foto: MMC RTV SLO
Nadzorni svet obravnava zaplete ob imenovanju generalnega direktorja RTV-ja. Foto: MMC RTV SLO
Programski svet
Seja je bila sklicana na zahtevo 12 svetnikov. Foto: MMC RTV SLO
Anton Guzej
Anton Guzej je znova na položaju vršilca dolžnosti generalnega direktorja RTV-ja. Foto: MMC RTV SLO

Če bo objavljen nov razpis, je namreč treba preprečiti možnosti ponovnih pravnih zapletov, so ugotovili pred tem.

Predsednik programskega sveta Jernej Pikalo mora informacije o možnostih rešitve težav dobiti od pravne službe in neodvisnih pravnikov. Možnosti bodo svetnikom predstavljene na naslednji seji, ki bo v torek.

Programski svet Radiotelevizije Slovenija se je namreč na pobudo 12 svetnikov sešel na izredni seji, kjer je obravnaval omenjene zaplete. V. d. generalnega direktorja Anton Guzej je pri tem pozval predsednika programskega sveta, naj se zadeve čim prej razrešijo. Podpira tudi pobudo, da se objavi razpis za generalnega direktorja.

Jančič: Ponovimo razpis
Kot je uvodoma pojasnil svetnik Peter Jančič, so pobudo dali zato, ker poslovnik programskega sveta določa, da o kadrovskih in vsebinskih vprašanjih korespondenčno ni mogoče odločati. Po njegovih besedah je treba opraviti razpravo, posebej ker tudi pri odločanju o izvolitvi generalnega direktorja prihaja do zagat glede spoštovanja formalnih pravil.

Kandidati bi morali imeti tudi pravico vedeti, kakšna večina velja, je dodal. Za Jančiča je formalno sporen celoten razpis, zato predlaga, da bi razpis ponovili in do generalnega direktorja prišli v času, ko ima sedanje vodstvo še mandat.
Svetnik Matevž Caserman se je med drugim vprašal, kakšna je pravna služba, ki je omogočila, da so izdali razpis, čeprav ve za nesoglasje med zakonom, poslovnikom in statutom. Ne sme se dogajati, da smo toliko časa brez formalno izvoljenega vodstva, je dodal. Imamo tudi možnost, da popolnoma po zakoniti poti sprejmemo odločitev, da se postopek prekine, ugotovimo, da je pri njem prišlo do napak, in ga začnemo še enkrat, je še prepričan.

Predsednik programskega sveta Jernej Pikalo pa je pojasnil, da je bila korespondenčna seja sklicana zaradi sodnih rokov. Sodne odredbe ne želi komentirati, saj je nepravnomočna. Postopek pred sodiščem ocenjuje pozitivno, saj je pomembnen za funkcioniranje te hiše; ne upa pa si napovedati, kakšen bo izid, je dejal.

Svetnik Miran Lesjak je nasprotno menil, da je bila pobuda za sklic izredne seje neutemeljena, saj dopisne seje ni mogoče sklicati le, če gre za volitve ali finančna vprašanja.

Cvetka Žirovnik, pomočnica generalnega direktorja za organizacijo, kadre in izobraževanje je povedala, da niso bili pripravljeni na takšen izid glasovanja. A če se vprašamo, ali zadošča navadna večina, je težko odgovoriti drugače, kot piše v zakonu, je dodala. Za pravnimi mnenji stojimo, je poudarila.

Zapleti pri imenovanju zaradi večine
Kot je znano, je nekdanjemu direktorju RTVS Antonu Guzeju mandat potekel konec februarja letos, ko je bil imenovan za vršilca dolžnosti. Konec maja je bil za novega generalnega direktorja imenovan Marko Filli.

Filli je bil imenovan z večino glasov navzočih članov programskega sveta, ne pa z absolutno večino. To je sicer skladno s pogoji za imenovanje, zapisanimi v zakonu o RTVS, ne pa v statutu in pravilniku zavoda. Guzej se je zato na imenovanje pritožil.

Sodišče je zahtevi za prepoved izvršitve sklepa o imenovanju Fillija ugodilo, saj je tudi samo prepričano, da gre pri zakonu o RTVS za redakcijsko napako. Tako Guzej ostaja v. d. direktorja zavoda, pogodbo ima sklenjeno do konca avgusta letos. Pozneje je Guzej umaknil razpisa za novega direktorja radia in direktorja televizije. Televizijo še naprej vodi Jože Možina, v. d. direktorja Radia Slovenija Vinko Vasle pa je konec preteklega tedna Guzeju poslal odstopno izjavo.

Pretekli teden so veliko prahu dvignili tudi podatki o višini predvidene odškodnine, ki bi jo Guzej prejel, če bi bil nezakonito razrešen. Po poročanju časnika Delo bi bil v tem primeru upravičen do 72 bruto mesečnih plač oz. 330.685,92 evra, medtem ko sam pravi, da je maksimalni znesek odpravnine v pogodbi oz. aneksih opredeljen na 24 plač oz. 172.000 evrov. Guzej je navedbe že zavrnil.