Državni svetniki menijo, da bi bilo njihovo delo učinkovitejše, če bi bile njihove pristojnosti večje. Foto: RTV SLO
Državni svetniki menijo, da bi bilo njihovo delo učinkovitejše, če bi bile njihove pristojnosti večje. Foto: RTV SLO

Ustavnemu sodišče predlagajo prednostno obravnavo zahteve, ki jo je sprožila odločitev vlade, da se DS-ju ne namenijo sredstva za kampanjo pred nedavnim referendumom o noveli zakona o lastninskem preoblikovanju. Vlada državnemu svetu ni namenila sredstev, ker je menila, da so sredstva namenjena le najpomembnejšim vprašanjem, ki so povezana z daljnosežnimi posledicami za vse državljane.

Zakon v prvem odstavku 4. člena vključuje splošno določbo, da referendumske kampanje ni dovoljeno financirati s proračunskimi sredstvi. DS zato opozarja, da je zakonski člen nejasen in se ne ve, ali gre za izjemo od pravila ali za diskrecijo. Iz dikcije člena izhaja, da vlada lahko po lastni presoji določi, ali sredstva nameni ali ne, zakon pa ne določa nobenih kriterijev, da bi sploh lahko govorili o diskreciji.

Državni svetniki si želijo več pristojnosti
Poleg tega so državni svetniki razpravljali tudi o pobudi za spremembo ustave, s katero bi državni svet dobil več pristojnosti in postal pravi drugi oziroma zgornji dom slovenskega parlamenta.