Kot kaže, pa dosedanje navade pri pouku počasi spreminjajo tudi druge šole:

Razprava o prenovi šolstva v Avstriji