V skladu z zakonom bo o stroških kampanje kmalu obveščena tudi javnost. Foto: EPA
V skladu z zakonom bo o stroških kampanje kmalu obveščena tudi javnost. Foto: EPA

Podatke mora posredovati državnemu zboru in Računskemu sodišču, poleg višine sredstev, zbranih na posebnem računu, pa mora natančno poročati tudi podatkih o vseh prispevkih organizatorju kampanje, ki na dan glasovanja presegajo trikratno povprečno bruto plačo pri nas ter o vseh posojilih v tej višini. Prav tako mora navesti vsa odložena plačila organizatorju, ki presegajo omenjeni znesek.

Hkrati podatki iz poročila postanejo javni. Računsko sodišče pa revizijo opravi v šestih mesecih od roka zaprtja posebnega transakcijskega računa.

Kako dolgo se nam bodo smehljali s plakatov?
Kot tudi določa zakon o volilni in referendumski kampanji, mora organizator kampanje v petnajstih dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse plakate s plakatnih mest. V nasprotnem primeru jih ima pravico odstraniti inšpekcijska ali redarska služba, kršilcu pa grozi globa od 700 do 1.000 evrov.