Zelena stranka se bo za preboj v parlament bojevala znotraj Zelene koalicije. Njen osnovni cilj je reševanje ključnih okolijskih in socialnih težav ter uresničevanje resničnega trajnostnega razvoja. Foto: MMC RTV SLO
Zelena stranka se bo za preboj v parlament bojevala znotraj Zelene koalicije. Njen osnovni cilj je reševanje ključnih okolijskih in socialnih težav ter uresničevanje resničnega trajnostnega razvoja. Foto: MMC RTV SLO

Zelena stranka si bo prizadevala za povezovanje vseh okoljevarstvenih političnih strank, organizacij in društev z namenom, da tudi širša slovenska politična javnost prisluhne združenemu glasu razuma, ki želi zavarovati in obvarovati prelepe slovenske naravne danosti.

Zelena stranka
Zelena stranka
Zelena stranka poudarja pomen kakovosti bivalnega okolja. Močno jo skrbi nenehno slabšanje kakovosti zraka in vode. Foto: MMC RTV SLO

Zelena stranka, ki je aprila praznovala drugi rojstni dan, svoje poslanstvo vidi v političnem delovanju na področju varstva okolja.

Jedro stranke tvorijo nekdanji predstavniki devetih občinskih odborov Zelenih Slovenije (Kamnika, Domžal, Medvod, Postojne, Pivke, Ilirske Bistrice, Ljubljane, Celja in Trbovelj), ki so nezadovoljni z razmerami v tej stranki 23. aprila 2006 ustanovili novo politično stranko.

Z do okolja prijazno politiko do trajnostnega razvoja


Namen članov stranke, ki jo vodi Franc Černagoj, je soustvarjanje trajnostnega razvoja slovenske družbe in s tem kakovosti življenja v njej. Kot namiguje že ime, ki so ga izbrali, je pri tem treba zagotoviti najmanjši mogoč negativni vpliv na okolje.

Na spletni strani Zelene stranke je mogoče prebrati, da na trajnostni razvoj vplivajo zlasti trije dejavniki: ekonomske razmere v družbi, družbeno-socialni odnosi in okoljevarstveni vplivi. Prav zadnji dejavnik je za delovanje Zelene stranke najbolj bistven.

Za ustvarjalno življenje v tesnejšem stiku z naravo
V tem smislu se njeni člani zavzemajo za kakovost življenja oz. za rešitve, »ki bodo zagotavljale pogoje za zdravo, aktivno in ustvarjalno življenje v tesnejšem stiku z naravo, vseh prebivalcev skupaj in vsakega posebej«. Pomembna se jim zdi tudi kakovost bivalnega okolja, saj jih skrbi nenehno slabšanje kakovosti zraka in vode.

»Znanje je temelj razvoja« navajajo, zato podpirajo vse rešitve, ki zagotavljajo razvoj družbe in temeljijo na inovativnosti, ekonomiji visoke dodane vrednosti in na sodobnih, okolju prijaznih tehnologijah. Zelena stranka velik pomen pripisuje človekovim pravicam, se pravi strpni, tolerantni, razumevajoči in odprti družbi. Posebno pozornost na tem področju namenja tudi »vzpostavljanju boljših odnosov človeka do živali in žive narave sploh«.

Odprti za dialog z drugače mislečimi
»Zelena stranka je odprta za dialog z drugače mislečimi, demokratična pri sprejemanju svojih odločitev in političnem delovanju. Želimo se povezovati z vsemi sorodnimi strankami in gibanji doma in v tujini,« še piše na njihovi spletni strani. »Zelena stranka želi konstruktivno sodelovati z vsemi dobro mislečimi političnimi silami in aktivno soustvarjati prihodnost neodvisne in demokratične Republike Slovenije

Na volitvah bo Zelena stranka nastopila v okviru Zelene koalicije. To sestavljajo trije stebri: politične stranke (poleg Zelene stranke še Zeleni Progres), nevladne organizacije (društva) in civilne iniciative ter odgovorni posamezniki. »Vse te tri temeljne skupine se skupaj združujejo v Celoto, ki se zavzema za vzpostavitev ekološko in socialno pravične družbe pod geslom Celota celi,« pojasnjujejo v Zeleni stranki.

Zelena stranka si bo prizadevala za povezovanje vseh okoljevarstvenih političnih strank, organizacij in društev z namenom, da tudi širša slovenska politična javnost prisluhne združenemu glasu razuma, ki želi zavarovati in obvarovati prelepe slovenske naravne danosti.

Zelena stranka