Miran Potrč, vodja poslanske skupine SD-ja ima enega najdaljših stažev med poslanci, saj se izteka njegov peti mandat. Foto: MMC RTV SLO
Miran Potrč, vodja poslanske skupine SD-ja ima enega najdaljših stažev med poslanci, saj se izteka njegov peti mandat. Foto: MMC RTV SLO

Razmerje ena proti ena žal še ni uspelo, a sem prepričana, da bo to uspelo mlajšim kolegom in kolegicam čez osem let.

Preda Pečan o enakopravnem zastopanju spolov v stranki
Aurelio Juri
Med poslanci SD-ja je več županov in nekdanjih županov. Aurelio Juri je nekdaj županoval v Kopru. Foto: RTV SLO
Rop, Pečanova, Pahor in Cvikl
Dušan Kumer

Jasno je, da v vseh stvareh naši pogledi niso identični, vendar pa so v vseh bistvenih pogledih, ki se tičejo prihodnosti Slovenije, naši pogledi podobni in skupni. "

Anton Rop po včlanitvi v poslanski klub SD-ja
Majda Potrata
Majda Potrata je ena od treh poslank SD-ja v državnem zboru. Foto: MMC RTVSLO
Miran Potrč
Tone Rop in Borut Pahor
Toneta Ropa, ki je bil v svoji politični karieri med drugim minister, premier in predsednik LDS-a, čaka še epilog tožbe, ki jo je zaradi izjav o dogovarjanju o incidentih na morju med Janšo in Sanaderjem vložil premier Janez Janša. Foto: EPA
Milan M. Cvikl
Pozornost javnosti je vzbudil tudi poslanec Milan M. Cvikl. Odstavili so ga s položaja vodje komisije, ki preiskuje orožarske posle. Foto: MMC RTV SLO

Poslansko skupino vodi Miran Potrč, ki se s politiko ukvarja od leta 1968. Potrč vse od začetkov svoje politične kariere ostaja zvest stranki, je med najdejavnejšimi in najvplivnejšimi člani socialnih demokratov in je odgovoren za sodelovanje stranke s poslansko skupino in uveljavljanje strankinih stališč v državnem zboru.

Poslanska skupina SD-ja, po abecedi
Samo Bevk
Samo Bevk končuje tretji mandat v državnem zboru. Pred vstopom v politiko je bil zaposlen v mestnem muzeju Idrija, kjer je opravljal delo kustosa in pozneje muzej vodil. Bil je med kandidati za kulturnega ministra v prejšnjem mandatu, v tem pa je deloval v odborih za zunanjo politiko, odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter bil podpredsednik odbora za kulturo, šolstvo in šport.

Matjaž Han
Matjaž Han je končal srednjo trgovsko šolo Celju in kariero nadaljeval kot podjetnik v lastnem podjetju, s sedežem v Radečah. Že dva mandata je svetnik v občini Radeče, v državnem zboru pa predsednik odbora za delo, družino in socialne zadeve ter član odborov za gospodarstvo ter okolje in prostor.

Feri Horvat
Feri Horvat je diplomirani ekonomist z izkušnjami v gospodarstvu in politiki. Bil je direktor družbe Radenska, član poslovnega odbora Ljubljanske banke in v letih 1988–1991 član zvezne vlade takratne Jugoslavije, pristojen za zunanjo trgovino in turizem. Dve leti je predsedoval gospodarski zbornici Slovenije. Poslanec v državnem zboru je od leta 1992. V zadnjem mandatu je predsedoval odboru za gospodarstvo in bil član odborov za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter odbora za zadeve Evropske unije.

Aurelio Juri
Aurelio Juri končuje svoj tretji mandat v državni zbor, v še aktualnem pa je deloval v odborih za zunanjo politiko, obrambo, promet in v mandatno-volilni komisiji. Je podpredsednik preiskovalne komisije, ki je preiskovala politično odgovornost nosilcev javnih funkcij pri nabavi oklepnikov 6 x 6 in drugega orožja v letih 1997 do 2007. Juri je bil izvoljen v volilni enoti Koper, pred vstopom v politiko pa je bil carinik in novinar. En mandat je bil tudi župan mestne občine Koper.

Bojan Kontič
Bojan Kontič, izvoljen v volilnem okraju Velenje, je pred vstopom v politiko delal na področju jamske mehanizacije v premogovniku Velenje, od leta 1996 je poslanec v DZ-ju, od leta 1998 pa tudi podžupan velenjske občine. Kontič je v tem mandatu vodil komisijo za poslovnik in bil član odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, odbora za zdravstvo ter član ustavne komisije.

Dušan Kumer
Dušan Kumer je študiral na fakulteti za elektrotehniko, od sredine 70. let pa se je ukvarja s politiko, najprej kot član ZKS-ja, nato v SD-ju. Kumer končuje svoj prvi mandat v državnem zboru, v katerem je deloval kot podpredsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, član komisije za preprečevanje korupcije idr.

Breda Pečan
Breda Pečan je končala učiteljišče v Kopru in je pred vstopom v politiko delala na biotehniški fakulteti, Delamarisu in skupnosti obalnih občin Koper. Bila je poslanka v mandatu 1996-2000 in županja občine Izola od 1997 so 2006. V tem mandatu državnega zbora je bila članica komisije za narodnostne skupnosti, odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj ter podpredsednica komisije za nadzor javnih financ. Pečanova je znana tudi po aferi, ki je lani izbruhnila po volitvah izolskega župana, saj je kot kandidatka volitve izgubila, nato pa vložila ustavno pritožbo, ker je menila, da so bile kršene njene človekove pravice. Župansko zmago je z nekaj glasovi prednosti slavil zdajšnji župan Tomislav Klokočovnik.

Majda Potrata
Majda Potrata, izvoljena v volilnem okraju Maribor, je profesorica slovenskega in ruskega jezika ter magistra slovenske književnosti. Po delu v sistemu slovenskega šolstva je leta 2000 prvič postala poslanka in končuje drugi mandat. V tem mandatu je vodila komisijo za peticije ter človekove pravice in enake možnosti ter bila članica odborov za kulturo, šolstvo in šport ter delo, družino in socialne zadeve.

Miran Potrč
Miran Potrč je po izobrazbi pravnik, od konca 60. let pa kariero gradi v politiki. Deloval je v ZKS-ju, Zvezi sindikatov Slovenije, bil vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, predsednik Skupščine SRS in Ustavne komisije Skupščine SRS, od osamosvojitve naprej pa je poslanec v državnem zboru. Izteka se mu peti mandat. Potrč je vodja poslanske skupine in član o odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, ustavne komisije, mandatno-volilne komisije in kolegija predsednika državnega zbora.

Janko Veber
Janko Veber je bil v aktualnem mandatu drugič izvoljen v državni zbor. Bil je podpredsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in član odborov za okolje in prostor ter promet. Veber je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, izvoljen pa je bil v volilnem okraju Kočevje, kjer opravlja že četrti županski mandat. Kot poslanec je deloval na področju infrastrukture in okolja, gospodarstva, kmetijstva in gozdarstva. Kot svoj najpomembnejši dosežek šteje vračilo nezazidanih stavbnih zemljišč občinam, podpis koncesijskih pogodb za gozdarje, obnovo gimnazije in gradnjo nadvoza pri Liku.

Ubežniki iz LDS-a, po abecedi
Darja Lavtižar - Bebler
Darja Lavtižar Bebler je ena od štirih nekdanjih poslancev in poslank LDS-a, ki so po razkolu v stranki prestopili v SD. Po izobrazbi je pravnica, svojo profesionalno pot pa je začela kot novinarka na nacionalni televiziji. Dva polna mandata je bila poslanka državnega zbora, nato veleposlanica in vodja stalnega predstavništva RS-ja pri Svetu Evrope v Strassbourgu, zdaj pa znova opravlja delo poslanke. V zadnjem mandatu je delovala kot članica odbora za zunanjo politiko, odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, ustavne komisije in odbora za zadeve Evropske unije.

Milan M. Cvikl
Milan M.Cvikl je magistiral na ekonomski fakulteti v Ljubljani in je pred vstopom v politiko deloval v bančništvu, med drugim v Banki Slovenije, Svetovni Banki in NLB-ju. Leta 2004 je bil minister za finance, nato pa poslanec v državnem zboru, najprej v poslanski skupini LDS-a, nato v SD-ju. V tem mandatu je deloval kot predsednik komisije, ki je preiskovala odgovornost nosilcev javnih funkcij pri nakupu orožja, a je bil odstavljen, ker je bil del komisije prepričan, da je bil takrat tudi sam nosilec funkcije in bi moral tudi sam na zaslišanje pred komisijo. V tem mandatu je bil tudi član odbora za finance in monetarno politiko, komisije za nadzor javnih financ, odbora za zadeve Evropske unije in mandatno-volilne komisije.

Marko Pavliha
Marko Pavliha je doktor pravnih znanosti in velja za strokovnjaka za pomorsko pravo. Med drugim je bil predavatelj na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu, leta 2004 pa tudi minister za promet (kot član LDS-a). Od leta 2004 je poslanec v državnem zboru, v katerem je kot član sodeloval v odboru za promet, ustavni komisiji in odboru za visko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj.

Anton Rop
Anton Rop je magistriral na ekonomski fakulteti in bil svetovalec vlade RS v letih 1992 in 1993, nato pa državni sekretar na ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. Bil je minister za delo, družino in socialne zadeve, v letih 2000 do 2002 je vodil ministrstvo za finance, do leta 2004 pa je bil slovenski premier. Vse funkcije je opravljal kot član stranke LDS. Od leta 2004 je poslanec v državem zboru. Rop je znan po prisluškovalni aferi med zdajšnjim premierjem Janšo in zdajšnjim hrvaškim premierjem Ivom Sanaderjem, ki sta se po Ropovih besedah še kot člana opozicije svojih držav dogovarjala o incidentih v Piranskem zalivu. Janša je zaradi te izjave proti Ropu vložil tožbo, ki še ni dobila epiloga. Komisija, ki je med drugim preiskovala tudi domnevno prisluškovanje trenutnemu premierju, je ugotovila, da na podlagi dokumentov, ki jih je prejela, ni mogoče ugotoviti, ali je šlo za dogovarjanje. Rop je član odborov za gospodarstvo, finance in monetarno politiko, zdravstvo ter delo, družino in socialne zadeve.

Razmerje ena proti ena žal še ni uspelo, a sem prepričana, da bo to uspelo mlajšim kolegom in kolegicam čez osem let.

Preda Pečan o enakopravnem zastopanju spolov v stranki

Jasno je, da v vseh stvareh naši pogledi niso identični, vendar pa so v vseh bistvenih pogledih, ki se tičejo prihodnosti Slovenije, naši pogledi podobni in skupni. "

Anton Rop po včlanitvi v poslanski klub SD-ja