NSi je na volitvah 2004 pridobila en mandat v primerjavi s prejšnjimi volitvami, vendar je pred koncem mandata poslansko skupino in stranko zapustil Drobnič. Foto: EPA
NSi je na volitvah 2004 pridobila en mandat v primerjavi s prejšnjimi volitvami, vendar je pred koncem mandata poslansko skupino in stranko zapustil Drobnič. Foto: EPA
Jožef Horvat
Poslansko skupino v parlamentu je vodil Jožef Horvat. Foto: MMC RTV SLO
Mojca Kucler Dolinar
Po volitvah je tri leta med poslanskimi klopmi sedela tudi Mojca Kucler Dolinar, ki je leta 2007 prevzela ministrstvo za visoko šolstvo. Foto: www.eu2008.si
Janez Drobnič
Drobnič je bil poslanec že v mandatu 2000 - 2004, bil leta 2004 ponovno izvoljen v DZ, nato je prevzel ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, po interpelaciji ponovno sedel med poslanske klopi, tik pred koncem mandata pa izstopil iz poslanske skupine in nato še iz stranke. Foto: RTV SLO

V parlament so bili iz njenih vrst izvoljeni Anton Kokalj, Andrej Bajuk, Mojca Kucler Dolinar, Janez Drobnič, Drago Koren, Marjeta Uhan, Martin Mikolič, Alojz Sok in Jožef Horvat. Med njimi sta bila za ministra imenovana Andrej Bajuk (minister za finance) in Janez Drobnič (minister za delo, družino in socialne zadeve), zato sta za poslanske klopi namesto njiju sedla Majda Zupan in Ciril Testen.

Jožef Horvat je v tem mandatu vodil poslansku skupino Nsi. Je univerzitetni diplomirani fizik, dva mandata je bil občinski svetnik v občini Črenšovci. Izvoljen je bil v okraju Lendava. V preteklih štririh letih je bil član šestih delovnih teles državnega zbora: odbora za promet, odbora za delo, družino, socilane zadeve in invalide, preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za spremembo zakonodaje, mandatno-volilne komisije, preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri nakupih orožja in vladnega letala med leti 1994 in 2007, kolegija predsednika Državnega zbora.

Anton Kokalj je inženir elektrotehnike in je bil med leti 1994 in 2002 župan občine Vodice. Leta 2004 je bil izvoljen za poslanca v okraju Škofja Loka. V zadnjem mandatu parlamenta je bil predsednik Odbora za zadeve Evropske unije, član Ustavne komisije in član parlamentarnega Odbora za notranjo politiko.

Drago Koren je inženir geodezije in že drugič svetnik v občini Šoštanj. Na volitvah leta 2004 je bil izvoljen za poslanca v volilnem okraju Velenje II. Kot poslanec je v tem mandatu deloval v odboru za okolje in prostor, odboru za obrambo, v komisiji za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu in komisiji za preprečevanje korupcije.

Martin Mikolič je inženir strojništva in je bil med leti 1995 in 2004 župan občine Rogatec. Za poslanca je bil izvoljen v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah. V državnem zboru je bil podpredsednik odbora za gospodarstvo, član odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, odbora za okolje in prostor ter odbora za finance in monetarno politiko.

Alojz Sok je doktor veterinarske medicine, podpredsednik NSi-ja in župan občine Ormož. Za poslanca je bil izvoljen že leta 2000 in nato ponovno leta 2004, v okraju Ormož. V tem mandatu parlamenta je bil član dveh delovnih teles: odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj.

Ciril Testen je ekonomski tehnik in je poslanski mandat pridobil v okraju Tolmin. Kot poslanec je bil podpredsednik preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kada in Soda ter član odbora za gospodarstvo, odbora za finance in monetarno politiko, mandatno-volilne komisije.

Marjetka Uhan je inženirka kmetijstva in je bila na zadnjih parlamentarnih volitvah za poslanko izvoljena v okraju Trebnje. V štirih letih dela državnega zbora je bila predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, podpredsednica komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti ter članica odbora za kulturo, šolstvo in šport, odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj ter ustavne komisije.

Majda Zupan je pravnica in je bila poslanka v državnem zboru med leti 2000 in 2004. Leta 2002 je bila izvoljena za svetnico občine Cerknica, leta 2005 se je upokojila, nato pa leta 2007 na poslanskem mestu zamenjala Mojco Kucler Dolinar, ki je postala ministrica. V zadnjem letu je bila podpredsednica Odbora za zunanjo politiko ter članica komisije za poslovnik, odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje in odbora za zdravstvo.

Janez Drobnič se je po interpelaciji konec leta 2006 z mesta ministra za delo, družino in socialne zadeve vrnil med poslanske vrste, tik pred koncem mandata - junija 2008 pa se je odločil izstopiti iz poslanske skupine NSi-ja, saj ga niso potrdili kot kandidata na naslednjih volitvah.