Pahor je dejal, da ne more obljubiti, da bo stranka zmagala na volitvah. Foto: MMC RTV SLO
Pahor je dejal, da ne more obljubiti, da bo stranka zmagala na volitvah. Foto: MMC RTV SLO

Ne moremo obljubiti, da bomo na teh volitvah zmagali.

SD pripravljen prevzeti odgovornost za uspeh,

Na konferenci, na kateri so člani stranke sprejeli alternativni vladni program, je dodal, da so za to potrebne spremembe, alternativni vladni program pa predstavlja zaokroženo vizijo teh sprememb. "Da bi vizijo uresničili, je po našem mnenju najprej potrebna sprememba oblasti." Borut Pahor želi, da bi ljudje ta vladni program sprejeli kot dodaten motiv in navdih, da njegovi stranki zaupajo mandat za sestavo vlade.

Več o programu si lahko preberete tukaj.

Sprememba oblasti ni cilj sam zase
Pahor je ob tem poudaril, da sprememba oblasti ni cilj sam zase, je pa edini mogoč način, da se v slovenski politiki spremeni nekaj temeljnih vzorcev, ki so se doslej izkazali za konceptualno oviro prizadevanju Slovenije, da se uvrsti med najbolj konkurenčne in solidarne družbe razvitega sveta.

Socialni demorkati obstoječih razmer ne razumejo kot kriznih, v katerih se je treba odločati za revolucionarne preobrate. Dodal pa je, da se je v času prejšnjih in zdajšnje vlade zgodilo tudi nekaj temeljnih težav, ki jih presojamo kot težave strateškega pomena.

Taka težava je po Pahorjevem mnenju prevelika vloga politike v slovenski družbi. "Njena moč je prevelika, njena kreativnost pa premajhna." V SD-ju premostitev te ovire vidijo v ustvarjanju pogojev za večjo avtonomijo in odgovornost družbenih podsistemov. Pahor je dodal, da bodo skušnjave, da bodo delovali po starem vzorcu, silovite.

Komu zaupati preudarno upravljanje s spremembami?
Pahor je prepričan, da bi se morala volilna kampanja vrteti okoli vprašanja, komu velja zaupati preudarno upravljanje z gospodarskimi in socialnimi ter drugimi spremembami.

Poleg tega se je na konferenci Pahor zavzel za postopen in transparenten umik države iz gospodarstva in napovedal okrepitev moči in položaja neodvisnih institucij in prenos nekaterih nadzorstvenih funkcij države na neodvisne nadzorne institucije ter krepitev neodvisnega organa za boj proti korupciji.

Ne moremo obljubiti, da bomo na teh volitvah zmagali.

SD pripravljen prevzeti odgovornost za uspeh,