Okolje je tema, ki mu SMS posveča veliko pozornosti. Foto: RTV SLO
Okolje je tema, ki mu SMS posveča veliko pozornosti. Foto: RTV SLO
Darko Krajnc in Bojan Šrot
Stranka mladih Slovenije posebnega volilnega programa ni pripravila, saj so šest skupnih tem pripravili v okviru kandidature na skupni listi SMS-a in SLS-a. Foto: MMC RTV SLO

Prevelike regionalne razlike so krivične do državljank in državljanov, ki živijo v manj razvitih regijah. Osnovni namen regionalizacije Slovenije je narediti korak naprej v smeri decentralizacije države in skladnejšega, policentričnega razvoja.

SMS podpira pokrajine (iz skupnega programa SLS-a in SMS-a)

Mlade je treba obravnavati drugače od otrok, saj imajo specifične potrebe. Potrebno jim je omogočiti enakopravno vlogo pri urejanju vprašanj, ki so povezana z njimi in njihovo prihodnostjo, ter jih s tem spodbujati k aktivnemu državljanstvu

Mladi so porok za našo prihodnost (iz skupnega programa SLS-a in SMS-a)

Družina je prvo in najpomembnejše okolje, v katerem se oblikuje vsak človek.

(Iz skupnega programa SLS-a in SMS-a)
Družina, družinska politika in demografska problematika so tema številka ena v skupnih usmeritvah stranke mladih Slovenije in SLS-a. Foto: MMC RTV SLO

Stranki, ki na volitvah nastopata na enotni listi, predstavlja šest skupnih področij programskih usmeritev za obdobje 2008–2012. Gre za področja, za katera tako SMS kot SLS menita, da jim je treba posvetiti posebno pozornost, poimenovali pa sta jih: Družina, družinska politika in demografska prihodnost, Mladi so porok za našo prihodnost, Skladen regionalni razvoj, Pravična davčna politika, Zdrava hrana in razvoj podeželja ter Racionalizacija delovanja države.

SMS zato posebnega samostojnega volilnega programa ni izdelal, ampak poleg omenjenih šestih področij obljublja tudi ravnanje po seznamu 10 točk. Večina teh je tako ali drugače povezana z okoljem, ki je pomemben del usmeritve SMS-a.

Več in cenejša stanovanja
SMS meni, da mora država nujno pripraviti in uresničiti kratkoročni in dolgoročni načrt, kako čim prej zgraditi subvencionirana, finančno ugodna, dostopna stanovanja in tako nakup prve nepremičnine omogočiti predvsem mladim ljudem in mladim družinam.

Vrtci za vse
Stranka se zavzema za prosto dostopne in brezplačne vrtce za vse otroke.

Mladi naj dobijo delo, ne vrste pred zavodom za brezposelne
Prostovoljno pripravništvo, ki je danes navzoče predvsem v javni upravi, pomeni izkoriščanje mlade delovne sile, ki to počne brezplačno, čeprav ni več v študijskem procesu, ampak v delovnem razmerju, meni SMS, ki tovrstnemu pripravništvu nasprotuje. Stranka meni, da je treba mladim zagotoviti boljšo dostopnost do dela in postaviti strožje pogoje za izredne odpovedi delovnega razmerja.

Cenejša hrana
SMS predlaga nadzor nad cenami iz košarice in večji poseg države v te, saj meni, da gre zasluga za inflacijsko spiralo in močan upad življenjskega standarda v zadnjih letih v Sloveniji "predvsem na rovaš visokih zaslužkov slovenskih trgovcev".

Okolje smo si le izposodili
Stranka se vsa leta obstoja izpostavlja kot stranka, ki okolju posveča veliko pozornosti. "V boju proti podnebnim spremembam si ne smemo zatiskati oči, saj so te vedno bolj del našega vsakdana," so člani zapisali v programskih temah. Opozarjajo, da bodo podnebne spremembe, ki ji danes občutimo v obliki hudih, pretiranih neurij in posledične škode, kmalu resno posegle v biotično raznovrstnost in še bolj resno ogrozile človeštvo. Stranka se zaveda, da se bodo emisije škodljivih snovi, tudi če jih takoj prenehamo izpuščati v okolje, v naslednjih desetletjih še povečevale, zato predlaga, da se na ravni EU-ja vzpostavi zahteva po zmanjšanju toplogrednih izpustov za 50 odstotkov v prihodnjih desetih letih. Zavzema se tudi za ukinitev pridelave biogoriv, saj so ta kratkoročno (cene hrane) in dolgoročno (večajo globalno segrevanje) povsem neprimerna alternativa drugim gorivom.

Več lesa, manj ogljikovega dioksida
Fosilna goriva morajo v največji mogoči meri zamenjati obnovljivi viri energije. V Sloveniji je obnovljivi vir, ki ga imamo relativno v izobilju, le les, opozarja SMS. Skoraj polovico celotne energije se porabi v gradbenem sektorju, zato bi s prehodom na energetsko varčne materiale, kot je les, opazno znižali izpuste ogljikovega dioksida. SMS meni, da je zato nujno pripraviti državni program, ki bi zavezoval k čimvečji vključitvi lesa v gradnje, začenši z gradnjo države.

Preveč vojske
SMS meni, da bi se morala slovenska vojska preobraziti. Predlaga vzpostavitev dveh ravni vojske: častniško, ki bi bila stalna, in pripravniško raven, ki bi jo vzdrževali častniki, medtem ko bi pripravniki (rezervisti) za nekajtedensko izobraževanje v letu dobivali nadomestilo. Strošek države bi bil tako manjši, meni SMS, saj bi zaposlitve (in s tem stroške za plače) prepolovili, v primeru spopada pa bi lahko v vojsko vključili večje število vojakov (rezervistov). Hkrati bi se dvignil ugled v vojski, profesionalni vojaki pa bi bili dobro in primerno plačani.

Promet naj teče po železnicah, ne cestah
Stranka vidi železniški promet kot alternativo cestnemu tovornemu prometu in predlaga vzpostavitev železniškega sistema, ki bo omogočil zmanjševanje tranzitnega prometa in toplogrednih izpustov. SMS se zavzema tudi za vzpostavitev slovenskega kolesarskega križa, ki bi tako z vidika prometa, še bolj pa turizma in rekreacije razbremenil okolje. Poleg tega bi stranka v skladu z geslom "Plačajmo sami za uporabo okolja", luksuzna osebna vozila in plovila, ki imajo višjo stopnjo izpustov in bolj obremenjujejo okolje, dodatno obdavčila, saj meni, da bi morali lastniki takšnih vozil sami nositi stroške za škodo, ki jo ustvarjajo.

Splet za vse brezplačno
SMS bo v dogovoru z lokalnimi skupnostmi predlagal vzpostavitev brezplačnih prostodostopnih spletnih točk, ki bi delovale prek brezžične povezave.

Zaščitimo naše morje
Morje, ki pripada vsem državam Jadrana, se ne le uporablja, temveč tudi zlorablja, meni SMS in pri tem posebej izpostavlja napovedano gradnjo plinskih terminalov. Posledice posega v okolje, ki bodo nastale zaradi gradnje terminalov, bodo vidne šele čez nekaj časa in bodo vključevale popolno spremembo ekosistema severnega Jadrana (kontaminacijo morskega dna) in neposredno škodo ob morebitni nesreči, ki bi imela katastrofalne posledice za celotni Jadran in turizem, opozarja SMS.

Prevelike regionalne razlike so krivične do državljank in državljanov, ki živijo v manj razvitih regijah. Osnovni namen regionalizacije Slovenije je narediti korak naprej v smeri decentralizacije države in skladnejšega, policentričnega razvoja.

SMS podpira pokrajine (iz skupnega programa SLS-a in SMS-a)

Mlade je treba obravnavati drugače od otrok, saj imajo specifične potrebe. Potrebno jim je omogočiti enakopravno vlogo pri urejanju vprašanj, ki so povezana z njimi in njihovo prihodnostjo, ter jih s tem spodbujati k aktivnemu državljanstvu

Mladi so porok za našo prihodnost (iz skupnega programa SLS-a in SMS-a)

Družina je prvo in najpomembnejše okolje, v katerem se oblikuje vsak človek.

(Iz skupnega programa SLS-a in SMS-a)