Pri volilni napovedi je Interstat upošteval le volilne preference tistih anketirancev, ki so dejali, da se bodo volitev zagotovo ali verjetno udeležili, torej 414 od 719 udeležencev raziskave. Foto: MMC RTV SLO
Pri volilni napovedi je Interstat upošteval le volilne preference tistih anketirancev, ki so dejali, da se bodo volitev zagotovo ali verjetno udeležili, torej 414 od 719 udeležencev raziskave. Foto: MMC RTV SLO
Takšnih, ki se bodo verjetno ali gotovo udeležili volitev, je glede na Interstatovo raziskavo 77,4 odstotka. Foto: MMC RTV SLO
Interstat: SDS spet ušel zasledovalcem

Na tretjem mestu se je znašel Zares z 9,3 odstotka, za njim pa DeSUS z 8,9 odstotka, SNS s 6,6 odstotka in LDS s 4,1 odstotka. Če bi bile volitve to nedeljo, pa glede na volilno napoved 4-odstotnega praga za vstop v parlament ne bi prestopili SLS (3,9 odstotka), NSi (2,3 odstoka), Lipa (1 odstotek) in druge stranke (0,4 odstotka).

Pojasniti velja, da Interstat pri izračunih, povezanih z raziskavo, opravljeno med 1. in 4. septembrom, tokrat ni upošteval le tistih glasov vprašanih, ki so stoodstotno prepričani, koga bodo volili, temveč tudi neopredeljene, ki simpatizirajo z določeno stranko.

Na volitve zagotovo več kot polovica anketiranih
Kot omenjeno, podatki za volilno napoved temeljijo na odgovorih 414 anketirancev, ki se bodo gotovo ali verjetno udeležili volitev. V raziskavi je skupaj sodelovalo 719 ljudi.

In kakšna volilna udeležba se sploh obeta? Več kot polovica sodelujočih v raziskavi se bo volitev gotovo udeležila, dobra petina pa verjetno. 21. septembra se na volišča verjetno ne bo podala slaba desetina, zagotovo pa ne 13 odstotkov vprašanih.

Premier mora dobro poznati gospodarske teme
Na vprašanje, kakšne lastnosti bi moral imeti prihodnji predsednik vlade, je največ anketirancev (skoraj 60 odstotkov) odgovorilo, da bi moral dobro poznati gospodarstvo, ob tem pa imeti še socialni čut. Za učinkovitost se je odločilo 40 odstotkov sodelujočih v raziskavi, za domoljubje pa 25 odstotkov. Slaba desetina od bodočega ministrskega predsednika pričakuje tudi simpatičnost.

Spor s hrvaško je treba urediti pred njenim vstopom v EU
Interstat je anketirance povprašal tudi o tem, kako bi morala naša država ravnati glede mejnega spora s Hrvaško. Največ jih je predlagalo, da naj se spor reši pred vstopom sosedov v Unijo. Dobrih 17 odstotkov jih meni, da ureditev razmer ni pogoj sosede za vstop v EU, referendum o vstopu Hrvaške v EU pa podpira le 12 odstotkov vprašanih.

Na vprašanje, ali bi bilo treba sodnikom ukiniti trajni mandat, jih je več kot polovica dejala, da ja, tretjina pa se s tem ni strinjala.

Glede na Ninamedio SDS in SD skoraj izenačena
Nekoliko drugačni, še zlasti za SDS in SD, pa so rezultati raziskave agencije Ninamedia. Njena volilna napoved je sicer na prvo mesto prav tako postavila SDS (31,8 odstoka), ki pa ni toliko pred SD-jem. Ta si je namreč prislužil 31 odstotkov. Sledijo Zares z dobrimi 10 odstotki, LDS z desetinko odstotne točke manj in SNS z dobrimi petimi odstotki podpore. Vzorec 1.000 vprašanih je pod pragom za vstop v DZ pustil skupno listo SMS in SLS, Novo Slovenijo in Lipo.

Interstat: SDS spet ušel zasledovalcem