Černagoj rad izpostavi slogan Zelene koalicije: Za kakovost vašega življenja, ki jo bomo skupaj soustvarjali. Foto: MMC RTV SLO
Černagoj rad izpostavi slogan Zelene koalicije: Za kakovost vašega življenja, ki jo bomo skupaj soustvarjali. Foto: MMC RTV SLO

Prepričani smo, da je nujno strniti vse sile, znanje in voljo, da bi prebrodili perečo okolijsko krizo v Sloveniji, vse večje socialne stiske, krhanje medčloveških odnosov in temeljnih vrednot človeške družbe.

Franc Černagoj

Černagoj je bil rojen v Domžalah leta 1959. Osnovno šolo je končal v rojstnem kraju, srednjo (komerciala) pa v Ljubljani. Njegove zaposlitve so bile ves čas povezane s trgovstvom, zdaj pa je zaposlen kot vodja logistike v Rudnidisu v Ljubljani.

Občinski svetnik že tretji mandat
Kot je Černagoj pojasnil za MMC, je že tretji mandat občinski svetnik občine Domžale. V zadnjem mandatu je bil izvoljen na listi novoustanovljene Zelene stranke, pred tem pa na listi Zelenih Slovenije. "Ker rad prisluhnem malemu človeku, sem zelo veliko med ljudmi in spoznavam njihove težave. Vse te težave posredujem občinskemu svetu, ker želim nanje prejeti odgovore," nam je zatrdil.

Černagoj za svoja največja uspeha v vlogi občinskega svetnika šteje sprejem odloka o zaščiti Šumberka, torej domžalskega gozda, ter pobudo za razpis referenduma proti obrtni coni Želodnik, ki naj bi bila zgrajena na območju Nature 2000.

Dejaven športnik in dober pevec
Kaj pa osebno življenje prvega moža Zelene stranke, ki bo na volitvah nastopila znotraj Zelene koalicije? V mladih letih je bil zelo dejaven športnik, predvsem nogometaš. Treniral je tudi košarko, gimnastiko in karate. Danes je nogometni delegat v ligi MNZ Ljubljana, član OI NK Domžale ter predsednik Športnega društva Ravbarji.

"Zelo rad sem pel tudi pri šolskem pevskem zboru, pozneje pa v pevskem zboru Pišta ter v pevskem zboru IMP," za MMC popisuje Černagoj.

Glede na vse povedano ne preseneča, da v prostem času rad kolesari, obiskuje športne tekme, zapoje v dobri družbi ali prebere dobro knjigo.

Prepričani smo, da je nujno strniti vse sile, znanje in voljo, da bi prebrodili perečo okolijsko krizo v Sloveniji, vse večje socialne stiske, krhanje medčloveških odnosov in temeljnih vrednot človeške družbe.

Franc Černagoj