Podnebne spremembe, globalizacija in grožnje svetovnemu miru zahtevajo odgovor, poudarjajo pri Zaresu. Foto: Reuters
Podnebne spremembe, globalizacija in grožnje svetovnemu miru zahtevajo odgovor, poudarjajo pri Zaresu. Foto: Reuters
V stranki poudarjajo, da bi morali imeti volivci večji vpliv na sestavo parlamenta. Foto: MMC RTV SLO
Gospodarska rast je pomembna, a ne brez socialnih korektivov, opozarjajo. Foto: MMC RTV SLO
Informacijske tehnologije morajo biti dostopne vsem. Foto: MMC RTV SLO
Nujna je skrb za kakovostno javno šolstvo. Foto: RTV SLO

Med drugim poudarjajo, da se zavzemajo za odgovorno javno politiko in upravljanje države, kar vključuje dejaven dialog med politiko in državljani.

Doseči želijo večji vpliv volivcev na sestavo parlamenta, kar bi omogočili z vpeljavo novega volilnega sistema: volivci bi po novem odločali med vsemi kandidati posameznih list.

Poleg tega se zavzemajo za dejavnejši boj proti korupciji, med drugim z ureditvijo statusa protikorupcijske komisije kot nujno potrebne institucije. Zavzemajo se za ureditev statusa izbrisanih z odločbo ustavnega sodišča.

V programu Zares poudarja tudi profesionalizacijo in večjo dostopnost policije oziroma policistov in tudi nominalno zamrznjenje obrambnega proračuna, ki bi prineslo manjše stroške za vojsko. V boju proti gospodarskemu kriminalu bi bilo treba bolje usposobiti tožilstvo, še navajajo.

Regionalni razvoj: Pokrajine da, toda manj
Na področju regionalnega razvoja želijo organizacijo pokrajin (šest do osem po številu), ki bi ustrezala obstoječim razvojnogospodarskim enotam, zavzemajo pa se tudi za večjo vlogo mestnih občin.

Slovenija in skrb za svetovni mir
Pri Zaresu pa si nalagajo tudi določene zunanjepolitične naloge. Glede odnosov s sosednjo Hrvaško menijo, da oblike sodelovanja, zlasti gospodarskega, obstajajo že zdaj, zaradi česar je treba preseči nezaupanje, ki ga skušajo širiti akterji z obeh strani.

Prav tako mora Slovenija prevzeti svoj delež pri ohranjanju mednarodnega miru in varnosti, dodajajo. Kljub temu pa poudarjajo, da Slovenija ni vojaška velesila in pri oboroženih spopadih nima odločilnega vpliva, zato bi bila lahko koristna predvsem v civilni sferi, na področju preventive in pri pokonfliktni obnovi.

Za konkurenčno gospodarstvo s socialno noto
Na področju gospodarstva želijo pri Zaresu spodbujati odprt trg in konkurenco, pri čemer želijo okrepiti najpomembnejše dejavnike konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Med te sodijo inovativnost in vlaganje v tehnološki razvoj, spodbujanje podjetništva ter internacionalizacija domačega gospodarstva. Poleg tega želijo vzpostaviti stabilne javne finance in okrepiti davčno upravo, s katero bi stopili na prste davčnim utajam.

Zavzemajo se tudi za stabilnejše financiranje pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Posebno skrb pa si po njihovem zasluži tudi t. i. socialno podjetništvo.

Srce družbe: Izobraževanje
Pri Zaresu poleg tega poudarjajo, da želijo v srce slovenske družbe postaviti izobraževanje, znanstveni in tehnološki razvoj. Zaradi tega si mora država prizadevati za kakovostno javno šolstvo, ki mora biti vsaj na osnovnošolski stopnji brezplačno, socialno razsežnost pa je treba upoštevati na vseh stopnjah. Ker pa učenje traja vse življenje, se pri Zaresu zavzemajo tudi za čim širšo dostopnost informacijskih tehnologij.

Univerzalni dohodek namesto množice transferjev
Na področju sociale program stranke predvideva poenostavitev sistema socialnih transferjev, dolgoročno pa težijo tudi k uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka namesto množice transferjev. Prav tako želijo spodbuditi reforme za učinkovito javno zdravstvo.

Za ohranitev planeta …
V zvezi s problematiko okolja in virov energije pri Zaresu poudarjajo trajnostni razvoj in solidarnost s prihajajočimi generacijami. Zato program stranke poudarja nujnost celovitega globalnega boja proti podnebnim spremembam. Poudarjajo varčno porabo vode, predelavo odpadkov, večjo vlogo obnovljivih virov in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Posebno pozornost pa zahteva tudi varstvo kmetijskih zemljišč.