Foto: AP
Foto: AP

Po podatkih NIJZ-ja, objavljenih v nedeljo, se število v Sloveniji cepljenih proti covidu-19 s prvim odmerkom bliža številki 300.000, saj je bilo do zdaj cepljenih 284.027 prebivalcev Slovenije. Drugi odmerek cepiva je prejelo 118.765 ljudi. Večinoma gre za starejše skupine prebivalstva.

Glede na to, da v Sloveniji, kot kažejo podatki statističnega urada (Surs), prebiva nekaj več kot 2,1 milijona prebivalcev, se število cepljenih proti covidu-19 z vsaj enim odmerkom bliža 15 odstotkom. Z dvema odmerkoma je bilo cepljenih 5,7 odstotka prebivalstva.

Podatki NIJZ-ja, objavljeni, na portalu cepimose.si, kažejo, da so v treh statističnih regijah, zasavski, goriški in koroški, že dosegli oz. presegli 15-odstotno cepljenost z enim odmerkom, medtem ko najbolj zaostajata obalno-kraška in primorsko-notranjska.

Med 2,1 milijona prebivalci v Sloveniji je po podatkih Sursa, najnovejši objavljeni podatki so za lansko zadnje četrtletje, prebivalo nekaj manj kot 167.000 tujih državljanov, torej nekaj manj kot osem odstotkov.

Kako so tudi tuji državljani, ki prebivajo v Sloveniji, vključeni v cepljenje proti covidu-19, kdo izmed tujcev je upravičen do cepljenja proti covidu-19, ali se lahko cepijo samoplačniško, če nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, in koliko jih je bilo dejansko že cepljenih s prvim oz. obema odmerkoma, smo skušali izvedeti na ministrstvu za zdravje in tudi na NIJZ-ju.

Toda natančnejših podatkov, koliko tujih državljanov je že bilo vključenih pri cepljenju proti covidu-19, nimajo ne na NIJZ-ju ne na ministrstvu za zdravje. Od obeh smo prejeli podoben skop odgovor.

Foto: NIJZ
Foto: NIJZ

Podatki o cepljenih tujcih niso dosegljivi

"V strategiji je zapisano, da se "cepljenje proti covid-19 zagotovi za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na območju Republike Slovenije, za osebe, ki prebivališča v Republiki Sloveniji nimajo, so pa zaposlene pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji in za diplomatske predstavnike drugih držav, rezidenčno akreditiranih v Sloveniji." Če nimajo izbranega osebnega zdravnika, svetujemo, da se obrnejo na najbližji zdravstveni dom/cepilni center. Cepljenje proti covidu-19 proti plačilu ni mogoče," so zapisali na NIJZ-ju in dodali, da naj se za natančnejše podatke obrnemo na ministrstvo za zdravje.

Na zdravstvenem ministrstvu pa glede cepljenja tujih državljanov proti covidu-19 odgovarjajo podobno. "Za izvedbo cepljenja proti covidu-19 niso pogoj državljanstvo v RS niti zdravstveno zavarovanje oziroma izbira osebnega zdravnika. Cepljenje se izvaja v cepilnih centrih, ki so organizirani v zdravstvenih domovih. Za cepljenje se je glede na prednostni seznam iz priloge 6 nacionalne strategije treba dogovoriti z izbranim osebnim zdravnikom oziroma z delodajalcem (če tuja oseba nima izbranega zdravnika v Sloveniji), ki kontaktira najbližji cepilni center," so navedli na ministrstvu za zdravje, kjer so nas po morebitne odgovore, kako poteka cepljenje tujih državljanov s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, napotili na nacionalnega koordinatorja za logistični del akcije množičnega cepljenja proti covidu-19, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Jelka Kacina. Vendar iz kabineta predsednika vlade (še) nismo dobili nobenega odziva.

Foto: NIJZ
Foto: NIJZ

Nadpovprečno cepljenje v zaporih

Množično cepljenje poteka tudi v slovenskih zaporih, kjer je po podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij zaprtih 338 tujcev, kar ob skupnem številu vseh zaprtih predstavlja kar 30,1 odstotka.

"V skladu z nacionalno strategijo cepljenja so zaprte osebe in zaposleni v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu že imeli možnost cepljenja proti covidu-19. Po podatkih, zbranih konec meseca februarja, je bilo v okviru uprave za izvrševanje kazenskih sankcij s 1. odmerkom cepiva cepljenih 210 zaprtih oseb," so pojasnili v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. V slovenskih zaporih je bilo konec marca 1279 zapornikov.

"V skladu z zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij so zaprti obvezno zavarovani po splošnih predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pravice iz zdravstvenega zavarovanja ne izhajajo iz državljanstva, kar pomeni, da so enake pravice dostopa do zdravstvene oskrbe v zaporu dostopne vsem. Zaprti tujci so v enakem položaju kot zaprte osebe, ki so slovenski državljani in so imeli enake možnosti cepljenja. Ključno je namreč ohranjanje zdravja ter varnega prestajanja zaporne kazni in pripora, kar lahko zagotovimo tudi z visokim deležem precepljenosti populacije v zaporih in prevzgojnem domu. Med zaprtimi osebami tako beležimo skupno 36-odstotno prebolevnost in precepljenost proti covidu-19, pri zaposlenih pa je ta delež okrog 60 odstotkov," dodajajo.