V Sloveniji kroži zelo čist heroin, ki je za uživalce lahko smrtno nevaren. Foto: Reuters
V Sloveniji kroži zelo čist heroin, ki je za uživalce lahko smrtno nevaren. Foto: Reuters

Letos so že v štirih primerih našli 64-odstotni heroin, tri vzorce v Ljubljani in enega v Pivki. V vzorcih, ki se sicer pojavljajo pri nas, povprečna vsebnost heroina znaša od sedem do 15 odstotkov. Nekajkrat večji vnos heroina pa lahko že v enem odmerku povzroči smrtno predoziranje. "Po eni strani je veliko boljše, če je heroin čistejši heroin. Problem je potem, ko ga ni," svoje izkušnje zaupa nekdanji dolgoletni uživalec heroina. "To je trend neke nove skupine v Ljubljani in Sloveniji, ki bi rada od prejšnjih preprodajalcev, nekateri so že zaprti, prevzela teren. Eni so specializirani za heroin, drugi za kokain – večinoma za oboje –, povpraševanja pa je veliko."

Če se zelo čist heroin pojavi v splošni, ulični uporabi, lahko pride do epidemije smrtnih predoziranj. Pri nas sicer zaradi prepovedanih drog umre od 20 do 30 ljudi na leto. A kot opozarja Borut Bah iz društva Stigma, se ta številka lahko hitro spremeni: "Ko se je ta heroin pojavil na Škotskem, v Kanadi, je šla ta številka drastično navzgor."

V Stigmi, kjer se vrsto let zavzemajo za odprtje varnih sob za uporabo mamil, spomnijo, da so varne sobe uzakonjene že šest let, a jih še vedno ni. Denar in podpora vsaj na papirju sta, prvega koraka pa ne želi storiti nihče. Zato uporabniki "pridejo k nam v dnevni center, večina jih ima mamilo že pri sebi, pri nas dobijo sterilni pribor za injiciranje in gredo pod most, park, v javni WC in tam injicirajo", pojasni Bah.

V tujini, kjer poznajo varne sobe že 20 let, v tem času zaradi predoziranja niso zaznali nobenega smrtnega primera. V varnih sobah uporabniki mamilo vzamejo pod nadzorom. "Uporabnik injicira sam, medicinski oziroma svetovalni delavec pa mu svetuje, kako mamilo vzeti na čim manj tvegan način in odreagira v primeru zapletov," še pojasni Bah.

Na trgu kroži nevaren, čist heroin