V Sloveniji je velika podhranjenost pomoči ljudem, ne le na duševnem področju, ampak tudi telesnem, predvsem pri kroničnih bolnikih. Foto: Reuters
V Sloveniji je velika podhranjenost pomoči ljudem, ne le na duševnem področju, ampak tudi telesnem, predvsem pri kroničnih bolnikih. Foto: Reuters
Področje psihoterapije ni zakonsko urejeno

Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, ljubljanska Teološka fakulteta in novogoriška Fakulteta za uporabne družbene študije so podpisale dogovor o sodelovanju za zakonsko ureditev psihoterapevtske in svetovalne dejavnosti v Sloveniji.

Dekan Fakultete za uporabne družbene vede Matej Makarovič je pred podpisom pogodbe izpostavil, da je področje psihoterapije nujno treba regulirati, saj gre "za resno in občutljivo delo z ljudmi, ki ima posledice". "Ne moremo si privoščiti, da bi se lahko kdor koli razglašal za psihoterapevta. Ta mora imeti ustrezno izobrazbo," je opozoril.

Po besedah direktorja Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani Mirana Možine je Svetovna zdravstvena organizacija postavila normativ enega psihoterapevta na 1.000 ljudi. To pomeni, da bi v Sloveniji potrebovali okoli 2.000 psihoterapevtov, medtem ko jih je po njegovih navedbah v tem trenutku ustrezno izobraženih kvečjemu 300, od njih pa se s psihoterapijo polni delovni čas ukvarja 30, kvečjemu 50.

Takšen primanjkljaj in neregulacija tako pušča odprta vrata za šarlatane, je opozoril dekan Teološke fakultete Christian Gostečnik. Po besedah predstavnice društva za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami Emanuele Malačič Kladnik so zaradi neurejenih razmer najbolj prizadeti ljudje, ki se najdejo na življenjskem razpotju ali pa imajo težave v duševnem zdravju.

Ti namreč pogosto naletijo na psihoterapevta, ki sploh ni ustrezno izobražen, ampak se s psihoterapijo ukvarja ljubiteljsko oz. zaradi osebnih težav in travm. Tako bi po njenem mnenju morali imeti centralni register psihoterapevtov, kjer bi morale biti opredeljene tudi vsebine.

Psihoterapevt veliko stane
Opozorila je tudi, da psihoterapevt veliko stane, zato bi te storitve moralo kriti osnovno zdravstveno zavarovanje. To že zdaj krije tovrstne storitve, a jih morajo izvajati le psihologi ali psihiatri. Čakalna doba za te terapije pa je po njenih navedbah zelo dolga.

Zato so omenjeni dekani oživili pobudo po sprejemu zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki ga je delovna skupina na ministrstvu za zdravje pripravila že pred 10 leti, a je ostal v predalu.

Psihoterapija bo na vrsti prihodnje leto
Na ministrstvu za zdravje so za MMC povedali, da so skladno z resolucijo nacionalnega plana zdravstvenega varstva prioritetna področja za leto 2016 ureditev področja koncesij v zdravstvu, zdravstveno zavarovanje, ureditev lekarniške dejavnosti, ureditev področja zdravstvenih delavcev, spremembe na področju omejevanja porabe tobačnih in povezanih izdelkov, celovita ureditev zbirke podatkov v zdravstvu, spremembe na področju pacientovih pravic in nadaljevanje razvoja novega koncepta delovanja službe nujne medicinske pomoči. Urejanje področja psihoterapije pa je umeščeno v leto 2017.

Področje psihoterapije ni zakonsko urejeno