Slovenija je pred sklenitvijo memoranduma Hrvaško večkrat pozvala k ustavitvi sodnih postopkov proti NLB-ju, tudi s pisnimi pozivi ministrov za zunanje zadeve in za finance. Po sklenitvi memoranduma je Hrvaško znova pozvala k nasledstvenim pogajanjem, in sicer novembra 2015 in februarja 2018, potem ko so hrvaška sodišča znova začela izdajati protipravne sodne odločbe. Hrvaška se na nobeno od omenjenih pobud ni odzvala. Foto: BoBo
Slovenija je pred sklenitvijo memoranduma Hrvaško večkrat pozvala k ustavitvi sodnih postopkov proti NLB-ju, tudi s pisnimi pozivi ministrov za zunanje zadeve in za finance. Po sklenitvi memoranduma je Hrvaško znova pozvala k nasledstvenim pogajanjem, in sicer novembra 2015 in februarja 2018, potem ko so hrvaška sodišča znova začela izdajati protipravne sodne odločbe. Hrvaška se na nobeno od omenjenih pobud ni odzvala. Foto: BoBo
MMC RTV SLO/Slovenija se po sporu glede terana in neuveljavitve arbitražnega sporazuma na Evropo obrača tudi zaradi izterjav hrvaških sodišč do NLB-ja.

Slovenija nadaljevanje sodnih postopkov proti Ljubljanski banki (LB) in NLB-ju označuje kot kršitev prava EU-ja in mednarodnega prava, postopki pa so po njenem prepričanju v nasprotju s slovenskih ustavnopravnim redom.

Slovenija ves čas poudarja, da gre pri tem za nasledstveno vprašanje, ki ga je treba reševati v okviru nasledstvenih pogajanj, medtem ko se na Hrvaškem v nasprotju s sprejetimi obveznostmi sodni postopki nadaljujejo, zaradi česar omenjenima družbama nastaja škoda.

"Ker je Evropska komisija v preteklosti že odigrala aktivno vlogo pri sklepanju Memoranduma o soglasju med slovensko in hrvaško vlado, Slovenija pričakuje, da bo poziv k mediaciji sprejela," so v vladnem uradu za komuniciranje zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Mediacija ali posredovanje je v mednarodnih odnosih uveljavljeno diplomatsko sredstvo reševanja sporov, s katerim se poskuša doseči ustrezno rešitev s pomočjo tretjega. Hkrati je postopek tudi zelo prožen in neformalen, temelji pa na posredovanju tretje strani, ki ponudi predlog za rešitev. Trajanja takega postopka vnaprej ni mogoče natančno napovedati, saj je odvisen od dinamike pogovorov. Po predvidevanjih bi lahko trajal nekaj mesecev.

Evropska komisija je v preteklosti že večkrat izrazila pripravljenost posredovati pri reševanju problematike prenesenih deviznih vlog s Hrvaško, so navedli v Ukomu. Hrvaško nespoštovanje obveznosti iz memoranduma z Mokric je privedlo tudi do težav in zastoja v postopku prodaje NLB-ja.

Slovenija meni, da ima Evropska komisija ustrezno politično in strokovno avtoriteto tretje strani, ki je potrebna za uspešno izpeljavo mediacijskega postopka. Slovenija je pripravljena tvorno sodelovati pri iskanju ustrezne rešitve v mediacijskem postopku.

Slovenija je v pismu spomnila na postopke, ki v primeru prenesenih deviznih vlog na hrvaških sodiščih tečejo proti LB-ju in NLB-ju ter predstavljajo kršitev mednarodnopravnih obveznosti Hrvaške, slovenskega ustavnopravnega reda in prava EU-ja.

Pismo vrhu Evropske komisije
Pismo Evropski komisiji sta podpisala predsednik vlade Miro Cerar in ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, prejeli pa so ga predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans, ki je med drugim pristojen za vladavino prava, podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis, ki je med drugim pristojen za evro in socialni dialog, ter komisarka za konkurenco Margrethe Vestager.

Sporazum o vprašanjih nasledstva, podpisan na Dunaju, 29. junija 2001, namreč v prilogi C določa, da so jamstva federacije za devizne vloge nasledstveno vprašanje po nekdanjem SFRJ-ju, državi pa sta se z mokriškim memorandumom leta 2013 znova zavezali, da bosta rešitev za vprašanje prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem poiskali v okviru nasledstvenih pogajanj.

Erjavec pozdravil mediacijo
Mediacijo kot način reševanja spora je pozdravil tudi zunanji minister, ki opravlja tekoče posle, Karel Erjavec, a ob tem pripomnil: "Nisem pa optimist, ker vemo, da to ni edini primer, da Hrvaška krši mednarodne pogodbe." Ob tem je spomnil na arbitražni sporazum o slovensko-hrvaški meji in arbitražo z madžarsko naftno družbo Mol, ki je Hrvaška prav tako ne spoštuje. Glede morebitne sodbe pred Sodiščem EU pa je dejal: "Če imaš soseda, ki eklatantno krši mednarodne predpise, potem je treba uporabiti pravna sredstva, ker drugih možnosti ni."

Neizpolnjevanje hrvaških obveznosti
Hrvaška se je poleg tega z memorandumom zavezala, da bo do končne razrešitve tega vprašanja v okviru nasledstva zagotovila ustavitev vseh sodnih postopkov, ki v primeru prenesenih deviznih vlog na hrvaških sodiščih tečejo proti LB-ju in NLB-ju, Slovenija pa se je zavezala, da bo po podpisu memoranduma začela postopek ratifikacije hrvaške pristopne pogodbe k EU-ju.

Slovenija je svoj del obveznosti izpolnila, Hrvaška pa ne, saj se postopki proti LB-ju in NLB-ju na hrvaških sodiščih nadaljujejo, še opozarjajo v Ukomu.

Slovenija zaradi hrvaških terjatev Evropo prosi za mediacijo
Slovenija zaradi hrvaških terjatev Evropo prosi za mediacijo