Predsednik uprave Telekoma je povedal, da bo imel zaradi odločitve delničarjev Telekom manj sredstev za prihodnja vlaganja. Foto: BoBo
Predsednik uprave Telekoma je povedal, da bo imel zaradi odločitve delničarjev Telekom manj sredstev za prihodnja vlaganja. Foto: BoBo

"V kaj bomo manj vlagali, pa trenutno še ne morem povedati, ker je pač treba najprej prilagoditi strategijo," je po skupščini to, da bo sredstev za razvoj manj, komentiral predsednik uprave Telekoma Rudolf Skobe. Strategijo družbe pa bo v prihodnje treba prilagoditi.

Uprava je v svojem predlogu izplačila dividend predvidela, da naj bi se od bilančnega dobička družbe, ki je za leto 2012 znašal 100,8 milijona evrov, v druge rezerve preneslo 35 milijonov evrov, 32,3 milijona evrov pa v prihodnje leto.

Skupina delničarjev, ki je podala sprejeti nasprotni predlog in ima v lasti skupaj 5,89 odstotka delnic družbe, med njimi so med drugim Modra zavarovalnica, Intersvet in Perspektiva FT, pa je predlagala, da se v prihodnje leto prenese zgolj 22,8 milijona evrov.

V obrazložitvi svojega predloga so izrazili prepričanje, da bo lahko družba kljub izplačilu večjega dela bilančnega dobička normalno izvajala vse potrebne investicijske in razvojne dejavnosti ter zagotavljala donos na kapital v načrtovanih okvirih.

Država ni smela glasovati
Na skupščini niso smeli glasovati predstavniki večinskih, državnih lastnikov Telekoma, ker jim je Agencija za trg vrednostnih papirjev odvzela glasovalne pravice. Tako je bilo sprva navzočega le 40,26 odstotka kapitala, in ne vsaj 51 odstotkov, kolikor ga je v skladu s statutom družb potrebno za sklepčnost. Zato je predsednik skupščine Stojan Zdolšek skupščino preložil za eno uro ne glede na navzočnost kapitala. Ob preloženi uri je bilo navzočega 39,98 odstotka kapitala.

Skupščina se je tudi seznanila z odstopom članov nadzornega sveta Matjaža Janše in Mihe Kljuna, na izpraznjeni mesti so izvolili Marka Hočevarja in Mateja Goloba Matzeleja, ki je bil imenovan na nasprotni predlog Modre zavarovalnice, v osnovnem predlogu je bil predlagan Jože Palčnik.

Delničarji so na predlog vodstva Telekoma dopolnili njegov statut z več spremembami, med drugim v povezavi s pridobivanjem lastnih delnic. Predsednik uprave Skobe je povedal, da to še ne pomeni, da se bo uprava tega dejansko lotila, v vsakem primeru pa se mu ta poteza zdi korak v pravo smer. "Upravi povečuje odgovornost in tako ima mehanizem, kako tudi prek odkupa lastnih delnic delovati v korist družbe," je povedal Skobe.

Telekom bi se širil v BiH
Skobe je na skupščini ob ponovni predstavitvi poslovnih rezultatov v letu 2012 in prvem četrtletju letos med drugim povedal, da v BiH-u nadaljujejo preglede in pogovore glede morebitnih nakupov omrežij drugih operaterjev, v Albaniji pa nadaljujejo postopek odprodaje svoje naložbe. Glede ocene, koliko jih je stala operacija v Albaniji, bodo več lahko povedali po opravljeni prodaji tamkajšnje njihove družbe.

Telekomu na sodiščih dobro kaže
Glede odškodninskih tožb je Skobe pojasnil, da je ljubljansko okrožno sodišče zavrnilo okoli 130 milijonov evrov težko odškodninsko tožbo družbe T-2 proti Telekomu.

Telekom je sicer na drugi stopnji izgubil v primeru tožbe družbe ABM, vendar pa se je ABM-u po njegovih besedah priznala škoda v znesku 62.000 evrov, in ne 2,2 milijona evrov, kolikor je bilo prisojeno družbi ABM na prvi stopnji.

"Pričakujemo, da se bodo ostale sodbe prav tako relativno ugodno izšle za Telekom Slovenije. Za vse večje tožbene zahtevke operaterjev proti Telekomu Slovenije namreč menimo, da so prenapihnjeni. Zato pričakujemo, da bodo delili usodo operaterja ABM, vsaj kar se tiče višine, če ne temelja," je povedal še Skobe.

Glede morebitne prodaje državnega deleža v Telekomu pa je ponovil, da spoštujejo voljo večinskega lastnika in da bo uprava v tem postopku delovala transparentno ter podpirala postopek. Uprava sicer po njegovih navedbah nima preferenc do morebitnih kupcev, pozdravlja pa odločitev, da se za Telekom poišče strateški partner, saj je to najboljše za nadaljnji razvoj družbe.