Foto: BoBo
Foto: BoBo

Nadzorni svet HSE-ja, ki se je kmalu po nastopu vlade Janeza Janše temeljito prevetril, je Nikolića v začetku novembra 2020 razrešil z mesta generalnega direktorja družbe in na to mesto imenoval Viktorja Vračarja. Nikolića so nato iz poslovnega razloga tudi odpustili, zato je v začetku leta 2021 sprožil spor zoper HSE na delovnem sodišču, saj je bil prepričan, da je bila njegova odpoved nezakonita, je poročal časopis Dnevnik.

Nikolić se je ob imenovanju na mesto generalnega direktorja marca 2019 zavaroval pred nenadno izgubo zaposlitve v HSE-ju, je že ob vložitvi spora pisal Dnevnik. S pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal ob nastopu mandata, si je v primeru prenehanja delovnega razmerja zagotovil delo na primerljivem mestu v HSE-ju vse do marca 2023, torej za obdobje, ki je enako polnemu štiriletnemu mandatu na čelu HSE-ja. To pomeni, da bi mu morali nadzorniki HSE-ja ob razrešitvi ponuditi novo delovno mesto, kar pa se ni zgodilo.

Pogodbene obveznosti sicer družbi po navedbah časopisa ne bi bilo treba izpolniti, če bi nadzorniki Nikolića s položaja odpoklicali iz krivdnih razlogov. Čeprav Nikolić ni bil razrešen krivdno, temveč, kot so navedli nadzorniki, "zaradi nezmožnosti vzpostavitve zaupanja", pa v HSE-ju opisanega pogodbenega določila niso upoštevali.

Poiskati bi mu morali drugo delovno mesto

Kot izhaja iz sodbe vrhovnega sodišča, bi Nikolića lahko odpustili tudi pred koncem štiriletnega obdobja, vsekakor pa bi mu morali najprej zagotoviti primerno delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi in zmožnostim. Šele ko bi Nikolić nastopil to delo, pa bi v HSE-ju lahko delovali po zakonu o delovnih razmerjih in ga tudi odpustili, če bi za to obstajali pogoji. V HSE-ju pa mu s pogodbo zagotovljenega delovnega mesta sploh niso poiskali.

Iz sodbe, ki jo je pridobil Dnevnik, še izhaja, da je formalnopravno Nikolićevo delovno razmerje v HSE-ju trajalo vse do konca lanskega leta, ko se je zaposlil v družbi Rune, ki jo danes vodi. To pomeni, da morajo v HSE-ju zdaj Nikoliću izplačati še deset plač v znesku 10.830 evrov bruto (zmanjšane za nadomestila, ki jih je Nikolić prejel v času brezposelnosti), nadomestila, prispevke, bonitete in zavarovanja.