Del potniškega centra Emonika bodo tudi lokali, restavracije, multikino in rekreacijske površine. Foto: MOL
Del potniškega centra Emonika bodo tudi lokali, restavracije, multikino in rekreacijske površine. Foto: MOL
Predstavljen projekt Emonika

Slovenske železnice in madžarsko-kanadski Trigranit bosta v sklopu centra zgradila novo avtobusno in železniško postajo, hotel in poslovno-stanovanjske stavbe. Pod centrom bo 2.500 parkirnih mest, na strehi pa nameravajo urediti park. Dela se bodo začela junija prihodnje leto.

MOL, Trigranit in Slovenske železnice v partnerstvu
MOL je s Trigranitom sklenil pogodbi o sodelovanju in opremljanju pri projektu, Slovenske železnice in Trigranit pa sta s pogodbo ustanovili skupno podjetje, v katerem ima SŽ 20,4-odstotni delež. Trigranit zagotavlja financiranje in krovno upravljanje s projektom, Slovenske železnice pa sodelujejo pri vseh odločitvah in zagotavljajo strokovno podporo, ki se tiče železnice.

Bo projekt onemogočil namero o poglobitvi tirov?
Samostojni urbanistični arhitekt Janko Rožič pa je opozoril, da bi morali že pred začetkom gradnje uresničiti namero o poglobitvi tirov, saj po izvedbi projekta Emonika to več ne bo mogoče. Jelka Šinkovec Funduk, generalna direktorica direktorata za železnice pri ministrstvu za promet, je dejala, da je študija o ljubljanskem vozlišču, ki bo odgovorila tudi na vprašanje o smotrnosti poglobitve tirov, še v pripravi in da zasnova projekta ne prejudicira nobenih možnosti.

Predstavljen projekt Emonika