Mercator je 23. decembra objavil namero za prevzem laške pivovarne, ponudbo za prevzem pa bo objavil najkasneje v 30 dneh, torej še pred napovedano januarsko skupščino. Foto: MMC RTV SLO
Mercator je 23. decembra objavil namero za prevzem laške pivovarne, ponudbo za prevzem pa bo objavil najkasneje v 30 dneh, torej še pred napovedano januarsko skupščino. Foto: MMC RTV SLO

Skupina Pivovarna Laško je lastnica 23,34 odstotka te največje slovenske trgovske družbe in med prodajalci skupaj 52,10-odstotnega deleža Mercatorja.

Na dnevnem redu tudi predloga dokapitalizacije
Nadzorniki tudi podpirajo nadaljnje korake pri odprodaji deleža v Mercatorju, je pred kratkim povedal prvi nadzornik Vladimir Malenković in dodal, zato bodo skupaj z upravo na skupščini delničarjem predlagali, naj s tem soglašajo.

Na dnevnem redu pa bosta tudi dva ločena predloga dokapitalizacije družbe.

Dokapitalizacija do največ 18,2 milijona evrov
Po predlogu uprave naj bi se osnovni kapital družbe, ki znaša 36,5 milijona evrov in je razdeljen na 8.747.652 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, povečal za največ 36,5 milijona evrov, na največ 73 milijonov evrov z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo največ 8.747.652 novih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vložke, pri čemer znaša prodajna cena ene delnice deset evrov.

Delničarji pa bodo odločali tudi o predlogu Kapitalske družbe, ki kot 7,06-odstotna lastnica predlaga dokapitalizacijo za največ 18,2 milijona evrov.

Namera za prevzem podana v decembru
Mercator je 23. decembra objavil namero za prevzem Pivovarne Laško, ponudbo za prevzem pa bo objavil najpozneje v 30 dneh, torej še pred napovedano januarsko skupščino. V njej bo uprava Mercatorja opredelila pozitivne ekonomske učinke na finančno stabilnost Pivovarne Laško in njeno poslovanje na domačem ter tujih trgih.

V začetku januarja se bo zaradi sklica skupščine sešel izvršni odbor Društva malih delničarjev Pivovarne Laško. Ta bo natančno oblikoval stališča, ki jih bo zastopal na skupščini konec meseca. Ker gre za združenje delničarjev, ki imajo v lasti le delnice Pivovarne Laško, bo primarna naloga društva zaščititi interese in vrednost premoženja delničarjev Pivovarne Laško, so danes sporočili iz društva.

Cena za delnico in način plačila najpomembnejši merili
Izvršni odbor bo obravnaval tudi prevzemno ponudbo, ki jo je napovedala družba Mercator, najpomembnejša merila, po katerih bo presojal verodostojnost ponudbe, pa bodo cena za delnico in način plačila, ki jo bo ponudil potencialni prevzemnik, jamstva za ohranjanje delovnih mest v družbah skupine in tržni položaj dobro uveljavljenih blagovnih znamk skupine na domačem in tujih trgih po morebitnem prevzemu Pivovarne Laško.

V društvu menijo, da bo po objavi prevzemne ponudbe hitro jasno, ali gre zgolj za manever zavlačevanja procesa prodaje Mercatorja ali za spremembo poslovne strategije največjega slovenskega trgovca, ki do zdaj ni vključevala lastniškega povezovanja s pomembnejšimi dobavitelji.