Stari Merkur gre v stečaj, zdravi jedri pa bosta izločeni. Foto: BoBo
Stari Merkur gre v stečaj, zdravi jedri pa bosta izločeni. Foto: BoBo

.

Za sprejetje prisilne poravnave je glasovala odločna večina navadnih upnikov, ti imajo 164,4 milijona evrov terjatev, in zavarovanih upnikov, ki imajo 229,4 milijona evrov terjatev, ugotavlja upraviteljica prisilne poravnave Simona Goriup v poročilu, ki je bilo danes objavljeno na spletni strani Ajpesa.

Načrt finančnega prestrukturiranja predvideva, da bosta izločeni zdravi jedri. Podjetje Merkur trgovina bo nadaljevalo Merkurjevo trgovsko dejavnost in bo imelo že ob ustanovitvi vzdržno raven dolga, so prepričani v Merkurju.

Podjetje Merkur nepremičnine bo po drugi strani upravljalo Merkurjeve nepremičnine, finančni upniki pa so sklenili v kapital te družbe pretvoriti 53 milijonov evrov terjatev. Merkur trgovina bi po projekcijah, če bi avgusta že delovala samostojno, kljub slabši prodaji podjetjem presegla načrtovane prihodke, za 0,5 milijona evrov pa bi s prihranki pri stroških presegla tudi načrtovani dobiček iz poslovanja.

Začetek postopka ponovne prisilne poravnave se je v Merkurju začel 9. januarja letos. 18. julija se je nato iztekel rok upnikom za glasovanje o prisilni poravnavi in načrtu finančnega prestrukturiranja.