Foto: Radio Koper/Tjaša Škamperle
Foto: Radio Koper/Tjaša Škamperle

Višje delovno sodišče je pritrdilo peterici nekdanjih zaposlenih v podjetju Piloti Koper. Trdili so, da je šlo pri novem državnem podjetju KOPP zgolj za prevzem in prenos dejavnosti pomorske pilotaže, zato bi moralo prevzeti tudi delavce. Podjetje KOPP pa je nasprotno trdilo, da so pilotažo zagnali na novo in zato zaposlenih niso bili dolžni prevzeti.

"Pritožbeno sodišče soglaša, da v smislu evropske direktive o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, ugotovljeni toženčev prevzem dejavnosti in občutnega dela delovne sile predstavlja prenos gospodarske enote, ki je pri tožencu ohranila svojo identiteto. Ker toženec učinkov spremembe delodajalca tožnikom ne priznava, jih ti utemeljeno utožujejo v tem sporu," je razsodilo višje delovno sodišče.

Prenos, ne nova pilotaža

Država mora v petnajstih dneh nazaj na delo pozvati administratorko, ki je bila od prekinitve delovnega razmerja v zasebni družbi Piloti, sredi poletja 2020, brez službe, ter ji izplačati vse zaostale plače in priznati druge pravice iz delovnega razmerja.

Tudi za preostale štiri tožnike je višje sodišče ugotovilo obstoj delovnega razmerja s podjetjem KOPP, ker pa so si vmes poiskali druge službe, bo njihov zaposlitveni status od prekinitve dela pri Pilotih do danes znova ugotavljalo prvostopenjsko delovno sodišče. To, da so se vmes zaposlili drugje, pa ni ovira, da jih KOPP ne bi bil dolžan zaposliti, če bodo to želeli. Glede na pravnomočno razsodbo je pričakovati, da bo tudi odločitev nižjega sodišča enaka, in sicer, da mora podjetje nazaj na delo pozvati tudi preostale štiri delavce in jim celo izplačati razliko v višini plače, če je bila ta nižja, kot bi jo prejemali pri KOPP-u.

"Z odločitvijo sodišča smo zadovoljni, izkazalo se je, da so bila vsa naša zatrjevanja o tem, da je v konkretnem primeru šlo za prenos dejavnosti pilotaže na novo državno podjetje, pravilna in da bi posledično moralo prevzeti tudi vse delavce podjetja Piloti, pri katerem so bili zaposleni," je za Televizijo Slovenija povedal odvetnik tožeče peterice Boštjan Štrasner.

Četrt stoletja je pomorsko pilotažo opravljalo podjetje Piloti, nato pa je država pozimi leta 2020 ustanovila podjetje za opravljanje pomorske pilotaže, službe v njem pa niso dobili vsi, ki so bili več let zaposleni pri zasebniku, ampak le nekateri. Državno podjetje je medtem z razpisom iskalo in zaposlilo nove pilote in voditelje čolnov. Za komentar pravnomočne sodbe smo prosili tudi direktorja KOOP-a Radka Malačiča, a se na telefonske klice in SMS-sporočilo še ni odzval.