Rast realnega razpoložljivega dohodka gospodinjstev v državah OECD raste hitreje kot BDP. Foto: Pixabay

Čeprav je zadnje čase veliko govora o upočasnjevanju gospodarske rasti v razvitih gospodarstvih, predvsem v evrskem območju, pa podatki o realni rasti razpoložljivega dohodka gospodinjstev dajejo bolj optimistično podobo.

V OECD-ju, ki združuje predvsem razvita gospodarstva, med njimi Slovenijo, je v prvem letošnjem trimesečju realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev na četrtletni ravni dosegla 0,6 odstotka, realna rast BDP-ja na prebivalca pa je bila pri 0,4 odstotka.

V osmih četrtletjih od prvih treh mesecev 2017 je bila agregatna realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev v OECD-ju pri 4,1 odstotka, agregatna realna rast BDP-ja na prebivalca pa 3,4 odstotka.

Sedem najbolj razvitih

V sedmih velikih razvitih gospodarstvih (Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Velika Britanija in ZDA, pri čemer za Japonsko za zadnjih nekaj trimesečij ni aktualnih četrtletnih podatkov) je bila realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev v prvem letošnjem četrtletju 0,8-odstotna, realna rast BDP-ja na prebivalca pa 0,5-odstotna. V osmih četrtletjih skupaj je bila realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev 4,7-odstotna, realna rast BDP-ja na prebivalca pa 3,4 odstotka.

Zadnji dve leti je rast dohodka gospodinjstev najbolj prehitevala BDP v Veliki Britaniji. Foto: Reuters

Gledano agregatno od prvega četrtletja 2017 je najbolj izrazita razlika v Veliki Britaniji (2,2 odstotne točke), Kanadi (1,9 odstotne točke) in ZDA (1,6 odstotne točke).

Nemčija počasnejša

Nižja je bila razlika v razvitih gospodarstvih v celinski Evropi. V Nemčiji je dosegla 0,7 odstotne točke, Franciji (0,6 odstotne točke) in Italiji (0,3 odstotne točke).

V evrskem območju kot celoti je bila agregatno v osmih četrtletjih do prvega trimesečja 2019 razlika vsega 0,1 odstotne točke. Realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev je dosegla 3,4 odstotka, realna rast BDP-ja na prebivalca pa 3,3 odstotka.

Daljše časovno obdobje kaže drugo sliko

V daljši časovni primerjavi (od prvega četrtletja 2010) pa je slika drugačna. V celotni OECD je bila tako realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev za 1,1 odstotne točke nižja od realne rasti BDP-ja na prebivalca.

V evrskem območju je bila razlika celo 6,3 odstotne točke, v Veliki Britaniji 5,6 odstotne točke, v Nemčiji 4,4 odstotne točke, v Franciji 4,6 odstotne točke in v Italiji 3,6 odstotne točke.

V Kanadi je bilo gibanje obeh parametrov v devetletni časovni primerjavi bolj ali manj izenačeno, v ZDA pa je po drugi strani realna rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev za pet odstotnih točk presegla realno rast BDP-ja.

V OECD-ju ob tem poudarjajo, da je gibanje razpoložljivega dohodka gospodinjstev, ki meri celotni dohodek gospodinjstev (vključno z nekaterimi socialnimi transferji) minus davke in socialne prispevke, boljši prikaz materialne blaginje prebivalstva kot gibanje BDP-ja na prebivalca.