Slovenija se je prvič letos zadolžila, tokrat za 111 milijonov. Foto: Pixabay
Slovenija se je prvič letos zadolžila, tokrat za 111 milijonov. Foto: Pixabay

Na dražbi trimesečnih zakladnih menic je bilo podanih za 24.000 lotov ponudb, ministrstvo za finance pa jih je sprejelo 15.000 lotov v skupni vrednosti 15 milijonov evrov. Obveznosti iz menic, pri katerih je nominalna letna obrestna mera določena v višini minus 0,25 odstotka, bodo dospele 11. maja, so sporočili s finančnega ministrstva.

Prav takšna je tudi obrestna mera za šestmesečne zakladne menice, ki jih je država prodala v višini 24 milijonov evrov. Ponudba je bila tudi tu večja od povpraševanja, ministrstvo pa je od podanih 43.000 lotov sprejelo 24.000 lotov ponudb. Obveznosti iz teh menic bodo dospele 10. avgusta.

Na dražbi dvanajstmesečnih zakladnih menic je ministrstvo od 142.000 lotov podanih ponudb sprejelo 72.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 72 milijonov evrov. Nominalna letna obrestna mera znaša minus 0,25 odstotka, njihova dospelost pa je določena 9. februarja 2018.

Naslednja dražba čez en mesec
Tokratna dražba je prva načrtovana kratkoročna zadolžitev v tem letu, naslednja je predvidena čez mesec dni. Vlada se je letos tudi že dolgoročno zadolžila z izdajo referenčnih državnih obveznic, in sicer je 17. januarja izdala za milijardo evrov 10-letnih obveznic ter za 300 milijonov evrov dodatnih 30-letnih obveznic.

Zakladne menice so diskontirani vrednostni papirji: vlagatelji ob izdaji vplačajo diskontirani znesek, izdajatelj pa ob zapadlosti izplača njihov nominalni znesek. Njihovi imetniki so lahko tako pravne kot fizične osebe.