Jermanovo nagrado bodo podelili v četrtek, 7. novembra, na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev. Foto: Slovenska matica
Jermanovo nagrado bodo podelili v četrtek, 7. novembra, na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev. Foto: Slovenska matica

Sonjo Weiss so nagradili za prevod dela Zbrani spisi II neoplatonističnega filozofa Plotina, ki ga je lani izdala Slovenska matica.

Plotinovi traktati prvič prevedeni v slovenščino
"Prevajalka se je suvereno spopadla z zahtevno vsebino Plotinove filozofske mistike; pri tem je pokazala tudi znatno mero občutljivosti do izvirnika ter iznajdljivosti pri slovenjenju filozofskega izrazja, saj se ni mogla opreti na tradicijo, ker so izbrani Plotinovi traktati tokrat prvič prevedeni v slovenščino,"
je zapisala komisija, ki jo sestavljajo Aleš Berger, Lijana Dejak, Matej Hriberšek, Majda Kne in predsednica Nada Grošelj.

Jermanovo nagrado bodo podelili v četrtek, 7. novembra, na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev.

Prevod je po besedah komisije kljub zahtevni vsebini in ob številnih miselnih preskokih in aluzijah, ki jih najdemo v izvirniku, tekoč, lepo berljiv, jasen, razumljiv, v izbrani slovenščini in izvirniku zvest.

"Izbira besedja in besednih zvez je natančna, a ni strogo omejena, temveč variira. Prevajalka je za lažje razumevanje mestoma dodala vsebinska dopolnila v oglatih oklepajih, ki olajšajo razumevanje vse prej kot lahkega besedila, obenem pa je s tem tudi jasno razviden prevajalkin vsebinski dodatek; mestoma so kot smiselno dopolnilo v oklepaju dodani transkribirani izvirni izrazi."

Ko je treba brati počasi: Zbrani predsokratiki v slovenščini

Prva knjiga tega prevoda je izšla leta 2016
Kot prevajalka se Sonja Weiss usmerja v filozofijo različnih obdobij, s čimer se povezujeta tudi njeno poklicno delo in strokovno udejstvovanje. Pred nekaj leti se je lotila svojega do zdaj najzahtevnejšega prevajalskega podviga: zbranih spisov poznoantičnega neoplatonističnega filozofa Plotina. Prva knjiga tega prevoda je izšla leta 2016, druga (za katero bo nagrajena) pa leta 2018.

Klasična filologinja se s prevajanjem sicer ukvarja od leta 1998. Od tedaj je prevedla dela filozofov in krščanskih mislecev, med katerimi so Anzelm, Bazilij Veliki, Nikolaj Kuzanski, Avguštin in drugi. Sodelovala je tudi pri integralnem prevodu monumentalne zbirke Fragmenti predsokratikov, ki je izšla leta 2012.

Jermanovo nagrado so ustanovili leta 2013, prvič pa podelili leta 2015. Ime je dobila po prevajalcu in filozofu Franetu Jermanu, ki je v slovenščino prevedel številna filozofska in leposlovna dela.