Sašo Pauković je na Televizijo Slovenija prišel januarja 1991. Bil je novinar v informativnem programu, novinar v uredništvu verskih oddaj, vodil je pogovorne oddaje. Dolga leta je bil urednik oddaje Duhovni utrip. Foto: SOJ RTV SLO
Sašo Pauković je na Televizijo Slovenija prišel januarja 1991. Bil je novinar v informativnem programu, novinar v uredništvu verskih oddaj, vodil je pogovorne oddaje. Dolga leta je bil urednik oddaje Duhovni utrip. Foto: SOJ RTV SLO

Njegovo srce je sledilo doslednemu iskanju smisla našega prebivanja na zemlji in bivanja v večnosti.

S temi besedami je pred desetimi leti pospremil na pot svoj dokumentarec o sveti gori Athos naš dolgoletni sodelavec, novinar in urednik Sašo Pauković. Zapustil nas je sredi življenjskih načrtov, sredi priprav za naslednje oddaje.

Na Televizijo Slovenija je prišel januarja 1991. Bil je novinar v informativnem programu, novinar v uredništvu verskih oddaj, vodil je pogovorne oddaje. Dolga leta je bil urednik oddaje Duhovni utrip.

Teme sožitja, povezovanja in dialoga
Med prvimi je v našem prostoru odprl vrata različnim verskim skupnostim in duhovnim gibanjem. Vedno dosleden, korekten je odpiral teme sožitja, povezovanja in dialoga. Dialog, prostor za odprto in jasno izražanje stališč za vse in vsakogar – to je bilo njegovo profesionalno vodilo, ki mu je sledil ne glede na okoliščine.

V svojih prispevkih in oddajah je obravnaval človekoljubne teme, zastopal stališča ljudi v stiski. Znal je prepoznati in se odzvati na aktualne stiske ljudi in širše družbe. Izjemno je bilo njegovo profesionalno sodelovanje z Islamsko skupnostjo v Sloveniji.

Njegovo srce je sledilo doslednemu iskanju smisla našega prebivanja na zemlji in bivanja v večnosti. Pojmovanje človekove duhovnosti je raziskoval s filozofske, religiozne in etične ravni. Zato so bila tudi njegova dokumentarna popotovanja k pravoslavnim cerkvam in samostanom v Srbiji in Grčiji, popotovanja k skrivnostim duhovnega prebujenja, k skrivnostim notranjega sveta. Kajti pot navznoter je pot domov.

Njegovo srce je sledilo doslednemu iskanju smisla našega prebivanja na zemlji in bivanja v večnosti.