Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay
Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay

Domžalska občina navaja, da lahko občine "s pravnimi podlagami" letno prilagodijo cene vrtčevskih programov. Občinski svet je tako potrdil enotno mesečno ceno za prvo starostno obdobje v višini 691 evrov (7,52-odstotno povišanje) in 499 evrov (9,13-odstotno povišanje) za drugo starostno obdobje, piše v sporočilu za javnost.

Tokratno zvišanje cen ne bo bremenilo staršev, temveč občinski proračun, in sicer za približno 768.000 evrov na letni ravni. Na občini so poudarili, da zakon o vrtcih omogoča dodatne ugodnosti za starše. Svet je zato sprejel rebalans proračuna za popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ter s tem zagotovil dodatna sredstva za plačilo razlike do polne cene programov.

"S 1. aprilom se torej spreminjajo cene programov, vendar za del cene, ki ga bo sofinancirala občina, medtem ko prispevek staršev ostaja nespremenjen," so pojasnili.

Osnova za izračun prispevka staršev ostaja enaka, kot je veljala od 1. junija 2023. Delež povprečnega plačila staršev se zniža na 26,15 odstotka cene programa, delež občine pa zviša na 62,67 odstotka. Večina domžalskih staršev je uvrščenih v peti dohodkovni razred in njihov prispevek znaša 35 odstotkov, približno 30 odstotkov staršev pa je v skladu s predpisi oproščenih plačila vrtčevskih stroškov, so navedli na občini.

Sedem milijonov evrov letno

Občina po navedbah županje Renate Kosec letno namenja okvirno sedem milijonov evrov za pokritje razlike do polne cene programov javnih vrtcev, vrtca s koncesijo in zasebnega vrtca.

Poleg tega so starši deležni dodatne bonitete z možnostjo uveljavljanja poletne in zdravstvene rezervacije. To omogoča popust zaradi daljše odsotnosti otroka v vrtcu v višini 50 odstotkov zneska za plačilo programov med poletnimi počitnicami in iz zdravstvenih razlogov.