Foto:
Foto:
Sekretar v Uradu za narodnosti Stane Baluh. Foto: Bogdan Miklič
V novomeškem romskem naselju Žabjak. Foto: Bogdan Miklič

Kot je dejal sekretar v Uradu Vlade RS za narodnosti Stane Baluh, so določili prioritetna področja, ki jih bo reševala komisija, saj je bila ta v preteklosti premalo operativna. "K tem prioritetam spadajo prostorska problematika romskih naselij, izobraževanje in zdravstvo, spregovorili smo o možnosti spremembe zakona o romski skupnosti ter nadgradnji nacionalnega programa ukrepov za izboljšanje položaja romske skupnosti. Omenjenih prioritet se bomo lotevali v okviru dveh, največ treh delovnih skupin, ker smo ugotovili, da njihova večja številčnost ne prinaša otipljivih rezultatov," poudarja Baluh.
Ob tem dodaja, da imajo nekatera področja že dobro pokrita, treba jih je samo nadgraditi, razdelati in pripraviti ustrezno dokumentacijo. Tako ima recimo zakon o romski skupnosti nekatere vrzeli, vendar je urad za narodnosti že zbral gradiva, zdaj je treba vključiti samo še prave ljudi iz pravne stroke, izdelati predlog in ga poslati v javno razpravo. "Zakona se je treba lotiti v celoti, ne zgolj parcialno," ugotavlja Baluh, ki pristavlja, da bodo celovit pristop uporabili tudi na drugih prioritetnih področjih. Hkrati so se na seji dogovorili za način, kako bodo v prihodnje sklepi komisije bolj zavezujoči kot do zdaj.

Komisija se je seznanila tudi s težavami pri iskanju rešitev za prostorsko urejanje romskega naselja v Dobruški vasi. Tamara Vonta, vodja vladnega urada za narodnosti, je pristavila, da je komisija pozvala krovno romsko organizacijo - Svet romske skupnosti Republike Slovenije –, da na občino Škocjan naslovi poziv ter izrazi zaskrbljenost zaradi neaktivnosti občine pri urejanju bivanjskih razmer pripadnikov romske skupnosti.

Več v radijski oddaji Naše poti, ki bo v ponedeljek ob 21.05 na 1. programu Radia Slovenija.

Bogdan Miklič, Radio Slovenija