Predsednik DZ-ja Janko Veber je razglasil, da bodo tretje letošnje volitve v začetku oktobra. Foto: BoBo
Predsednik DZ-ja Janko Veber je razglasil, da bodo tretje letošnje volitve v začetku oktobra. Foto: BoBo
Lokalne volitve bodo 5. oktobra

Letošnje tretje volitve, lokalne volitve županov ter mestnih in občinskih svetnikov, bodo v nedeljo, 5. oktobra. 21. julija pa začnejo teči roki za volilna opravila.

Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in državna volilna komisija. Ker Veber želi, da imajo dovolj časa za pripravo vsega potrebnega za izvedbo volitev 5. oktobra, jih je razpisal že danes. "Smo v času izvajanja državnozborskih volitev in so tudi počitnice, zato je prav, da se vsi pravočasno organizirajo," je dejal predsednik DZ-ja.

Redne volitve občinskih svetnikov in županov ureja zakon o lokalnih volitvah, ki določa, da se opravijo najprej dva meseca in najpozneje zadnjo nedeljo ali drug dela prost dan pred potekom štirih let od prejšnjih rednih volitev.

Volitve lahko predsednik državnega zbora razpiše najprej 135 dni pred potekom štirih let od prejšnjih rednih volitev v občinske svete. Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot 90 in ne manj kot 60 dni.

Zadnje redne lokalne volitve so bile 10. oktobra 2010, kar pomeni, da bi lokalne volitve lahko razpisali že konec maja. Veber je že pred časom napovedal, da bo lokalne volitve razpisal v obdobju med 10. avgustom in 5. oktobrom, ki je tudi zadnji mogoč datum.

Volitve bodo tudi v Ankaranu
Poslanci so v petek s 24 glasovi za in 17 proti potrdili deklaracijo o izvršitvi odločbe ustavnega sodišča glede ustanovitve občine Ankaran, s katero želijo predlagatelji preprečiti razpis lokalnih volitev v tej občini.

Veber meni, da "ni dopustno pozivati k nespoštovanju odločb ustavnega sodišča. Deklaracija je tudi akt, ki ni pravno zavezujoč, zato ne more predstavljati pravne podlage za ravnanje državnih organov. Poleg tega je zgrešena z vidika subjektivne legitimacije, saj DZ, na katerega se deklaracija nanaša, ne razpisuje volitev, ampak to stori predsednik DZ".

Predsednik DZ-ja je ob tem poudaril, da volitve razpisuje v skladu z zakonom o lokalni samoupravi in tudi v skladu z odločbo ustavnega sodišča, ki se nanaša na ustanovitev Občine Ankaran in zelo jasno govori, da se prve volitve v tej občini opravijo v letu 2014. Prepričan je, da je s tem tako državni volilni komisiji kot občinskim volilnim komisijam poenostavil delo.

Veber pričakuje, da bo deklaracija v Mestni občini Koper "verjetno služila kot podlaga, da ne bodo oblikovali vsega potrebnega za izvedbo volitev v Občini Ankaran, kar je v njihovi pristojnosti".

Po njegovem prepričanju je to tudi eno od dejstev, "da povem, kdaj bodo volitve, da se bodo lahko tudi pravočasno odpravile te dileme, v kolikor bi do njih prišlo". Ne pričakuje, da bi prihajalo do dodatnih pritiskov nanj, kajti "ustavno ni dopustno pozivanje k neizvršitvi odločbe ustavnega sodišča".

Strmčnik je previden
Razpis volitev je velik korak naprej, je zadovoljen predsednik krajevne skupnosti Ankaran Gregor Strmčnik, a je previden.

"Do samih volitev žal pričakujemo kar nekaj nagajanj s strani Mestne občine Koper in bo treba še nekaj mesecev počakati."

Mestna občina Koper z vsemi sredstvi nasprotuje novi občini, njen glavni argument je, da bo zato zastal razvoj Luke. Občina tako zagotovo ne bo imenovala volilne komisije v Ankaranu, meni Strmčnik, to nalogo bo morala opraviti državna volilna komisija.

"Največja bojazen je poskus zlorabe italijanske narodnostne skupnosti, kar smo že dvakrat doživeli. Pričakujemo, da bi se lahko zapletlo pri izvolitvi njihovega predstavnika v občinski svet občine Ankaran," je dejal.

Združenje skupnosti Italijanov Ankaran pa bo začelo zbirati izjave o pripadnosti narodnostni skupnosti, da bi pomagali pri oblikovanju posebnega volilnega imenika.

O tem, kdo vse bo kandidiral, se še niso odločali, pravi Strmčnik, saj so imeli preveč dela s tem, da so poskušali ohraniti premoženje in zemljišča na območju Ankarana, ki si jih je želela prilastiti občina Koper.

Čeprav še niso delovali kot občina, so z državo sodelovali v različnih postopkih, zlasti tistih, ki zadevajo pristanišče, zato je pričakovati, da bo skupina, ki je pripeljala Ankaran do občine, nadaljevala delo.

Lokalne volitve bodo 5. oktobra