Junija so podjetja in samostojni podjetniki socialnim blagajnam dolgovali 160 miljonov evrov. 105,5 milijona evrov niso plačali pokojninski blagajni. Foto: MMC RTV SLO
Junija so podjetja in samostojni podjetniki socialnim blagajnam dolgovali 160 miljonov evrov. 105,5 milijona evrov niso plačali pokojninski blagajni. Foto: MMC RTV SLO

V primeru, da inšpektor za delo ugotovi, da delodajalec za delavca ne plačuje prispevkov za pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, lahko z odločbo prepove delodajalcu opravljanje delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti.

Ministrstvo za delo
Durs
Podjetja imajo pravico prositi za odlog in obročno plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Durs jim to odobri, če podjetju zaradi plačilne nezmožnosti grozi nastanek večje gospodarske škode, ki jo je mogoče preprečiti z odlogom plačila obveznih dajatev. Foto: MMC RTV SLO

Gospodarska kriza razkriva tudi vse anomalije, ki so se v zadnjih letih dogajale v podjetjih. Kot po pravilu so šle v škodo delavcev. Tako lahko beremo in poslušamo o primerih, ko šele stečaj družbe razkrije, da podjetje za svoje delavce ni plačevalo obveznih socialnih prispevkov.

Čeprav je delavec tudi v teh letih delal normalno in prejemal neto plačo, podjetje zanj ni nič prispevalo v pokojninsko blagajno, zato mu grozi, da bo po koncu svoje aktivne delovne dobe dobil še manjšo pokojnino, kot bi mu sicer pripadla.

Za zadnje leto izpisek dobite na Dursu
A kako lahko ugotovimo, ali delodajalec za nas redno plačuje vse potrebne prispevke? MMC se je o tem pozanimal na davčni upravi in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Po zakonu je Durs od avgusta 2008 dolžan voditi evidenco o odtegnjenih davkih in prispevkih, zato se lahko vsak davčni zavezanec osebno obrne na davčni urad oziroma izpostavo in zahteva izpisek. Če delavc ugotovi, da delodajalec zanj ne plačuje obveznih prispevkov, lahko poda prijavo na inšpektorat za delo.

Durs lahko odobri podjetju odlog plačila socialnih prispevkov za dve leti, a zakon ne omejuje, kolikokrat zapored lahko podjetje zaprosi za ta odlog. Sicer jim davčna uprava odlog odobri, če podjetju zaradi plačilne nezmožnosti grozi nastanek večje gospodarske škode, ki jo je mogoče preprečiti z odlogom plačila obveznih dajatev. Kot garancijo zahteva Durs zavarovanje s premoženjem.

Sicer se slovensko gospodarstvo s posledicami gospodarske krize intenzivno ukvarja šele kakšno leto, a to ne pomeni, da so podjetja šele zdaj začela "zategovati pas" pri socialnih prispevkih. Ker je torej zakonodajalec Durs k vodenju evidence obvezal šele lanskega julija, vam davčni urad izpiskov za leta pred tem ne more dati. Podatkov namreč nima.

ZPIZ ne razkrije evidenc?
Prav zato smo se obrnili še na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, saj so nam na ministrstvu za delo povedali, da zavod vodi obračunane in vplačane prispevke zavarovancev in upravičencev.

Delodajalci so namreč dolžni zavodu in Dursu enkrat letno posredovati potrdilo o obračunanih in vplačanih prispevkih. A na zavodu so na vsa naša vprašanja odgovorili le s stavkom, da nadzor nad plačevanjem prispevkov opravlja Durs, ki vodi tudi vso evidenco. Po tem lahko torej sklepamo, da podatkov za nazaj, ki sicer zadevajo predvsem delavce - bodoče upokojence, ni mogoče pridobiti nikjer.

Zakon sicer obvezuje delodajalca, da je dolžan posredovati kopijo potrdila o obračunanih in vplačanih prispevkih tudi zavarovancem, za katere plačuje prispevek delodajalca. Če tega potrdila ne posreduje, stori prekršek, za kar se ga lahko kaznuje.

S pokojninsko reformo naj bi prišle izboljšave
A kot kaže, ta sistem ne deluje dobro, zato smo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve povprašali, ali pripravljajo kakšne spremembe in izboljšave.

Za MMC so zatrdili, da "je eden izmed ciljev modernizacije sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja tudi vzpostavitev preglednega sistema, v katerem je posameznemu zavarovancu omogočeno, da je skozi aktivno dobo seznanjen tako z višino do tedaj vplačanih sredstev kakor tudi z višino prejemkov, ki jih lahko pričakuje iz tega naslova po upokojitvi."

V primeru, da inšpektor za delo ugotovi, da delodajalec za delavca ne plačuje prispevkov za pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti, lahko z odločbo prepove delodajalcu opravljanje delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti.

Ministrstvo za delo