Direktorica doma poudarja, da je delo zaposlenih v domu težko, zaradi slabih izhodiščnih plač pa težko najdejo ustrezne kadre. Foto: Pixabay
Direktorica doma poudarja, da je delo zaposlenih v domu težko, zaradi slabih izhodiščnih plač pa težko najdejo ustrezne kadre. Foto: Pixabay
Dom upokojencev Kranj
V SVSS-ju so na slab odnos z direktorico opozorili tudi s protestnim shodom, ki ga v drugem sindikatu niso podprli, saj menijo, da je direktorica pametna in razsodna gospodarica. Foto: MMC RTV SLO/Aleš Kovačec
Parkirišče
Predsednica sindikata je dobila opozorilo pred odpovedjo, ker je zapustila delovno mesto, ko je upoštevala navodilo, da mora preparkirati svoje vozilo z rezerviranega parkirnega mesta. Parkirno mesto za direktorico ostaja rezervirano in zaščiteno s stožcem tudi med njenim dopustom. Foto: MMC RTV SLO

V Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva (SZSS) opozarjajo, da se s pritožbami po nepotrebnem povečujejo stroški za pravdanje, medtem pa direktorica doma Zvonka Hočevar napoveduje reorganizacijo dela, ki bo razbremenila zaposlene.

Ljubljansko delovno sodišče je zavrnilo zahtevek Doma upokojencev Kranj, po katerem bi morala delavka vrniti, kot je trdil njen delodajalec, za 702 evra preplačanih potnih stroškov. Hkrati pa je sodišče ugodilo nasprotni tožbi zaposlene in tako domu upokojencev naložilo, da ji mora izplačati za 1.164 evrov premalo plačanih stroškov prevoza na delo skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Sodišče je namreč presodilo, da zahteva delodajalca, da bi se delavka morala od doma odpraviti v nekaj kilometrov oddaljen kraj, kjer je na voljo cenejši javni prevoz, ni skladna z zakonodajo.

Spor okoli izplačil stroškov prevoza v DU Kranj se sicer vleče že nekaj let in je bil tudi eden izmed razlogov za ustanovitev SZSS-ja. V omenjenem sindikatu so namreč vztrajali, da je DU Kranj z dogovorom, ki ga je podpisal s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije, prikrajšal zaposlene za izplačilo ustreznega nadomestila za stroške prevoza na delo. Direktorica doma Zvonka Hočevar pa je izplačilo razlike v primerih zaposlenih, ki so prejeli prenizka izplačila prevoza na delo, pogojevala z vračanjem potnih stroškov za tiste delavce, ki so po njenem mnenju dobili preveč izplačanih potnih stroškov.

Izgubljen boj proti sodni praksi
V SZSS-ju so sicer opozarjali, da tak zahtevek pravno ni utemeljen, kar potrjujeta zdaj že dve sodbi prvostopenjskega sodišča. Na prvo sodbo so se v DU-ju Kranj pritožili, kot nam je tedaj odgovorila Hočevarjeva, ker po njenem mnenju "sodnica ni upoštevala vseh pravnih podlag". Tokrat je direktorica glede morebitne pritožbe bolj zadržana, saj kot nam je odgovorila, "je odločitev glede tega treba sprejeti, upoštevaje vsa relevantna dejstva in na ravni vseh organov, ki imajo vpliv na odločitev". Končno odločitev glede pritožbe naj bi v DU-ju Kranj sprejeli ob koncu meseca.

A po mnenju Mateja Jemca iz OO-ja ZSSS-ja Gorenjske taka pritožba ne bo uspešna, saj je višje sodišče v podobnem primeru iz drugega doma upokojencev presodilo, da zaposleni, če ni delodajalca načrtno zavajal glede podatkov o stroških prevoza na delo, ni odgovoren za morebitno pretirano izplačilo stroškov prevoza, temveč je ta odgovornost na strani delodajalca.

Stroški odvetnikov presegli zahtevan znesek?
Prav tako pa je Jemec prepričan tudi, da je nadaljevanje pravdanja zaradi potnih stroškov tudi ekonomsko neupravičeno za DU Kranj. Po podatku, ki nam ga je navedla Hočevarjeva, so namreč do zdaj zaradi odgovorov na tožbe, ki so jih sprožili v SZSS-ju, in vlaganju lastnih tožb, povezanih s preplačanimi potnimi stroški, plačali 7.200 evrov, pri čemer je vrednost potnih stroškov, za katere v DU-ju Kranj trdijo, da so bili pretirano izplačani, skupaj okoli 9.000 evrov.

Jemec ob tem poudarja, da je DU Kranj po javno dostopnih podatkih iz aplikacije Erar od januarja 2017, ko se je spor med sindikatom in direktorico zaostril, za odvetniške storitve porabil 14.930 evrov. Ob tem velja spomniti, da je Hočevarjeva pred časom na naša vprašanja odgovorila, da DU Kranj do ustanovitve sindikata SZSS stroškov za odvetnike ni poznal. Dodatno pa so na DU-ju Kranj najeli tudi zunanjega svetovalca za komuniciranje z javnostjo, ki so mu do zdaj plačali 800 evrov.

Rezervirano parkirno mesto tudi med dopustom
Sicer pa so odnosi med SZSS-jem in direktorico že dodobra načeti, tako sta med drugim, kot smo že poročali, predsednica in podpredsednica sindikata prejeli opozorili pred odpovedjo zaradi očitkov, da sta neprimerno napadli delavko v zvezi z najdenim "trikotnim sirom v skladišču perila". Predsednici sindikata pa je direktorica očitala tudi, da je neupravičeno zapustila delovno mesto, ko je morala po navodilih nadrejenega preparkirati svoje vozilo s parkirnega mesta, rezerviranega za določenega zaposlenega.

Očitek predsednici sindikata Nataši Malnar gre še dlje, saj je po opravljenem preparkiranju svojega avtomobila svoji kolegici rekla še "k…. oni, ki ima svoje parkirno mesto", s čimer se je po mnenju direktorice neprimerno izražala na svojem delovnem mestu, kar je popolnoma nedopustno. Da so parkirna mesta večkrat razlog za nezadovoljstvo, potrjuje tudi to, kot so nam potrdili nekateri zaposleni, da je parkirno mesto, ki je sicer rezervirano za direktorico, v času njenega dvotedenskega dopusta, še dodatno zaščiteno s plastičnim stožcem.

Drugi sindikat zadovoljen z "gospodarjem"
Hočevarjeva sicer poudarja, da razmere med zaposlenimi in vodstvom nikoli niso bile sporne, priznava pa, da so razmere v domovih izrazito težke, saj morajo bolničarji in oskrbovalke pomoči na domu skrbeti za zelo bolne in tudi dementne oskrbovance za 700 evrov začetne plače. "V takih razmerah je težko dobiti ustrezen kader, ki bo delal vse dni v letu," pravi Hočevarjeva in dodaja, da bi morali celotnemu zdravstveno negovalnemu kadru dvigniti plače, kar bi pomenilo tudi potrebo po dodatnem financiranju zdravstvene zavarovalnice.

Trditev, da razmere med zaposlenimi in vodstvom v DU Kranj niso sporne, Hočevarjeva utemeljuje tudi s sklicevanjem na javno pismo, ki je podpisano kot mnenje tako članov Sindikata zdravstvenega in socialnega varstva Slovenije kot tudi preostalih zaposlenih, in v katerem je med drugim navedeno, da so zadovoljni, da "nas vodi pameten in razsoden gospodar, kot je naša direktorica". Je pa slabša komunikacija s SZSS-jem.

Vsega so krivi sindikalisti
V SZSS-ju namreč niso takšnega mnenja, temveč direktorici očitajo neetično in nekorektno vodenje. Tako so pripravili seznam 19 spornih točk, kjer direktorici med drugim očitajo nepravilnosti pri izplačevanju potnih stroškov, povračilne ukrepe pri opozorilih o potrebi po plačevanju nadur, ki jih zdaj zaposleni ne morejo več izkoristiti, nezakonito odrejanje dopusta in tudi, da direktorica sama obravnava pritožbe za mobing. Seznam očitkov so posredovali pristojnemu ministrstvu, ki je očitke posredovalo svetu doma.

A svet doma soglasno je sprejel sklepa, s katerima v celoti podpira ravnanje direktorice in izraža nezadovoljstvo nad delovanjem SZSS-ja. Po mnenju sveta zavoda medijsko izpostavljanje in izvajanje javnih demonstracij ni primerno, saj svet sindikatom omogoča, da izražajo predloge in pobude. A Jemec ob tem opozarja, da v primeru potnih stroškov ni bilo mogočeo zadeve urediti drugače kot po sodni poti.