Največ denarja, več kot 400.000 evrov, mora vrniti ekonomska fakulteta. Foto: EPA
Največ denarja, več kot 400.000 evrov, mora vrniti ekonomska fakulteta. Foto: EPA

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo mora izmed štirih fakultet, ki so že dobile zeleno luč za načrt vračanja, vrniti največ, 40.000 evrov bruto. Denar bo moralo vrniti 16 uslužbencev, med njimi največ dekan Matjaž Mikoš, in sicer 6.000 evrov bruto. Denar bo vrnil v enkratnem znesku, za dve čistilki pa je fakulteta predlagala odpust dolga. Nezakonito izplačane dodatke morajo vrniti vsi, tistih 11 fakultet, ki jih je inšpektor vzel pod drobnogled, pa tudi preostale.

"Fakulteta mora ustaviti odrejanje izplačevanja dodatka za naprej, pomeni pa tudi to, da je treba neupravičeno prejete zneske vrniti za nazaj, če so sklenjeni dogovori za obdobje 10 mesecev. Če niso sklenjeni dogovori, pa mora fakulteta vložiti tožbe zoper tiste javne uslužbence, ki teh zneskov ne bi želeli vrniti," je pojasnila glavna inšpektorica inšpektorata za javni sektor, Lidija Apohal Vučković.

Globe, dokler nepravilnost ni odpravljena
Skoraj 20.000 evrov mora vrniti tudi fakulteta za matematiko in fiziko, zaposleni pa bodo morali v povprečju vrniti okoli 2.000 evrov bruto. Večina bo denar vrnila v štirih mesečnih obrokih. Na fakulteti za socialno delo so uslužbenci prejeli za 10.000 evrov bruto nezakonitega dodatka za stalno pripravljenost. Denar bodo vračali v 24 mesečnih obrokih. Na fakulteti za elektrotehniko je dodatek za stalno pripravljenost neupravičeno prejemal le en uslužbenec, ki bo moral vrniti skoraj 3.000 evrov bruto.

Če nepravilnosti ne bodo odpravljene, lahko inšpektor fakulteto kaznuje. "Zagrožena globa je 500 evrov, ki se lahko izreče večkrat, torej tako dolgo se lahko izreka, dokler ukrepi niso izvršeni," je povedala inšpektorica.

Rekorderka po nezakonito izplačanih dodatkih za stalno pripravljenost je sicer ekonomska fakulteta, kjer so zaposleni v treh letih prejeli skoraj pol milijona evrov dodatkov. Ali so inšpektoratu že poslali poročilo o vračilu denarja, pa bo znano jutri.

Kako so fakultete vračale denar
Kako so fakultete vračale denar