Ustavno sodišče je odločilo, da sta neustavni 2. in 3. točka 1. odstavka 39. člena zakona o nalezljivih bolezni, ki vladni strani dajeta možnost, da lahko za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni med drugim omeji gibanje ter prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost. Foto: AP
Ustavno sodišče je odločilo, da sta neustavni 2. in 3. točka 1. odstavka 39. člena zakona o nalezljivih bolezni, ki vladni strani dajeta možnost, da lahko za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni med drugim omeji gibanje ter prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost. Foto: AP
Ustavno sodišče razveljavilo vladne odloke; Hojs: Gre za politično odločitev

Osnutek novele, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, v delo zakona, ki ga je kot neustavnega opredelilo ustavno sodišče, vsebuje vsebinsko zelo podobno ureditev, natančneje pa določa, kdaj in kako lahko vlada sprejme posamezen ukrep.

Med drugim določa, da je minister za zdravje pred podajo predloga za sprejetje omejitvenih ukrepov dolžan pridobiti strokovno oceno, ki jo pripravi inštitut za javno zdravje ali na predlog drugega ministra. Natančno je določeno, kaj vse mora zajemati taka ocena.

Vlada lahko nato odredi le tiste ukrepe, ki glede na omenjeno strokovno oceno pomenijo najmanjši možen poseg v svobodo gibanja in združevanja ter druge človekove pravice in temeljne svoboščine, pri čemer predhodno oceni tudi socialne, gospodarske in širše družbene učinke posameznega ukrepa ter določi izjeme.

Ukrepi morajo biti odrejeni z veljavnostjo na najmanjšem prostorsko zaokroženem območju in za najkrajši možni čas, ki je potreben za doseganje namena in ciljev, vlada pa mora ukrepe presojati vsakih sedem dni, je zapisano.

Besedilo še določa, da se z dnem uveljavitve novele postopki o prekrških, začeti na podlagi omejitvenih odlokov, izdanih na podlagi neustavnih delov zakona o nalezljivih boleznih, ustavijo, če še niso bili pravnomočno končani.

V Pravni mreži nezadovoljni, ker plačane globe ne bodo povrnjene

Novelo čim prej v DZ

Ministrstvo predlaga, naj DZ novelo obravnava po nujnem postopku. Navaja tudi, da zaradi kratkega, dvomesečnega roka, ki ga je za odpravo neustavnosti določilo sodišče, ni bilo mogoče izvesti medresorskega usklajevanja, prav tako ne javne razprave.

Kaj pravi ustavno sodišče

Ustavno sodišče je ugotovilo, da sta 2. in 3. točka 1. odstavka 39. člena zakona o nalezljivih boleznih neustavni. Po mnenju ustavnih sodnikov mora biti iz zakona jasno razviden namen ukrepov, poleg tega mora ta dovolj natančno opredeliti dopustne načine oziroma vrste, obseg in pogoje omejevanja svobode gibanja ter pravice do zbiranja in združevanja ter druga ustrezna varovala pred arbitrarnim omejevanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Presodilo je, da izpodbijana zakonska ureditev tej ustavni zahtevi ne zadosti, saj vladi prepušča, da po lastnem preudarku izbira načine (vrste), obseg in trajanje omejitev.

Odločilo je tudi, da mora državni zbor ugotovljeno neskladje odpraviti v dveh mesecih, dotlej pa se določbi uporabljata.

Še nekaj predvidenih omilitev ukrepov

Ministrstvo je na vlado poslalo tudi osnutek predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19. Med drugim določa podaljšanje nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, način naročanja na cepljenje, vodenje seznama naročenih oseb in način izvedbe cepljenja proti covidu-19. Določa tudi pogoje za donacijo ali odprodajo presežka zdravil in cepiv proti covidu-19 ter določneje ureja pravno podlago za zbirko centraliziranega nacionalnega seznama za spremljanje seznama naročenih za cepljenje in druge zdravstvene storitve na primarni ravni.