Zaposlitvi, ki sta bili odmevni v javnosti, nista bili nezakoniti. Foto: Pixabay
Zaposlitvi, ki sta bili odmevni v javnosti, nista bili nezakoniti. Foto: Pixabay

Glavna inšpektorica za javni sektor Lidija Apohal Vučković je ob tem dejala, da so podrobnosti o konkretnih zaposlitvah tajne, so pa preverjali poleg dveh v javnosti odmevnih zaposlitev še tri. V vseh primerih so bile zaposlitve na delovna mesta, ki so bila določena v aktu o sistemizaciji in so bile predvidene v letnem kadrovskem načrtu. V vseh primerih je postopek vodila komisija, ki jo je imenoval direktor, ob pomoči kadrovske službe. V treh primerih so bila vnaprej izdelana merila za izbirni postopek in izbran je bil kandidat, ki je dosegel največ točk. V enem primeru je bil kandidat le eden, zato je komisija preverila njegovo ustreznost.
V vseh primerih so kandidati izpolnjevali pogoje za zaposlitev. Vsi so bili tudi varnostno preverjeni in so imeli zdravniško spričevalo.

Kljub temu pa je inšpektorat ugotovil nekaj kršitev formalnih pravil. Tako na primer v nobenem od primerov Sova ni preverila vseh podatkov iz evidenc o kandidatu, še preden mu je poslala obvestilo o izbiri. Prav tako ni vnaprej pridobila potrdil o nekaznovanosti in podobno. So jih pa pridobili pozneje. V dveh primerih kandidata še pred zaposlitvijo tudi nista imela dovoljenja za dostop do podatkov, sta jih pa pridobila naknadno.

Inšpektorat v Sovi ni zaznal večjih nepravilnosti

Apohal Vučkovićeva je ob tem ugotavljala, da se nepravilnosti ponavljajo in da gre pravzaprav za nepravilno prakso v Sovi, ki ne spoštuje lastnih internih aktov. Pogojev za razveljavitev pogodb za te štiri uslužbence, ki jih je zajel zapisnik, ni bilo. Pri dveh tudi zato, ker pogodbi o zaposlitvi, ki so ju preverjali, nista več aktualni, saj je bil eden od njiju vmes že dvakrat prezaposlen znotraj Sove in je ob sklenitvi nove pogodbe pogoje izpolnjeval, drugi pa je odšel v drug organ. A tudi če bi še veljali pogodbi, Apohal Vučkovićeva pravi, da jih ne bi razveljavili, saj je tako tudi ob podobnih primerih, ko zaposlijo v javnem sektorju kandidata, ki mu recimo manjka še izpit o splošnem upravnem postopku, a se ve, da ga bo opravil v kratkem. "Tako ravnanje ni pravilno, se pa tovrstne kršitve pojavljajo precej pogosto. Ugotavljali smo jih tudi že pri drugih organih," je pojasnila inšpektorica in dodala, da v vseh primerih tudi inšpektorat vedno ravna enako. Zato je inšpektorat zgolj izrekel ukrepe, ki se nanašajo na pravilno poslovanje agencije v prihodnje.

Sova: Manjše administrativne pomanjkljivosti
Na Sovi so potrdili, da so danes prejeli zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru, iz katerega izhaja, da je bilo "v postopkih nekaj manjših pomanjkljivosti izključno administrativne narave, ki pa v ničemer ne vplivajo na zakonitost zaposlitvenih postopkov". "Inšpekcija je ugotovila, da nezakonitosti, ki so bile agenciji večkrat javno očitane in jih je agencija že večkrat javno zanikala, ni bilo," so poudarili. Dodali so še, da je sodelovanje med inšpektoratom in agencijo v času izvajanja strokovnega inšpekcijskega nadzora potekalo profesionalno in korektno.

Inšpektorat za javni sektor je nadzor opravil na podlagi pobude za nadzor zaposlitve javne uslužbenke na Sovi. To je oktobra nanje naslovila Sova sama po polemikah v javnosti in poizvedovanju komisije DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) o zaposlitvi znanke premierja Marjana Šarca. Kmalu zatem so mediji poročali tudi o zaposlitvi sorodnice nekdanje predsednice NSi-ja, danes pa evropske poslanke Ljudmile Novak.

Javno odmevni zaposlitvi nista bili sporni
Podrobnosti o konkretnih zaposlitvah so tajne, so pa preverjali zaposlitev petih uslužbencev, med temi tudi obe zaposlitvi, o katerih se je v javnosti pojavil dvom o njuni zakonitosti. V vseh primerih so bile zaposlitve na delovna mesta, ki so bila določena v aktu o sistemizaciji in so bile predvidene v letnem kadrovskem načrtu. In v vseh primerih kandidati izpolnjujejo temeljne pogoje za delovna mesta, so pa nekateri izmed njih nekatera potrebna dovoljenja dobili naknadno.

Premier Marjan Šarec pričakuje, da bo Sova sledila predlogom, ki jih je po nadzoru nad zaposlitvami več njihovih uslužbencev oblikoval inšpektorat za javni sektor, so pojasnili v njegovem kabinetu.

Tonin: Parlamentarni nadzor je dragocen
Predsednik Knovsa Matej Tonin (NSi) se je odzval na Twitterju z zapisom, da se je danes pokazalo, kako dragocen je parlamentarni nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami, brez njega ne bi bilo nadzora inšpektorata za javni sektor.

Ob tem je zapisal, da ga je kabinet predsednika vlade "tiščal v politično blato" in "politiziral nadzor, metal bombice v obliki ovadb" ter zavrnil sejo sveta za nacionalno varnost, ker so hoteli čim bolj nevtralizirati ugotovljene kršitve. "Hoteli so cirkus, da bi ljudje rekli: 'Itak so vsi isti', nihče pa se ne bi ukvarjal z vsebino," je zapisal Tonin.

Zaposlovanje na Sovi: manjše administrativne napake