"Njemu in njegovim borcem gre zasluga, da smo Slovenci v nemirnem 20. stoletju zaokrožili ozemeljsko celovitost Slovenije, naposled kot samostojne in neodvisne države. Rudolf Maister ostaja zgled pogumnega vizionarja, velike narodno zavedne osebnosti, intelektualca, častnika in kulturnika, ki se ni bal izpostaviti za visoke cilje slovenstva, kot jih je tedaj odlično razumel," je dejal Pahor.

Pred koncem svojega predsedniškega mandata se je Pahor dotaknil tudi vprašanj, ki se po njegovem mnenju dotikajo prihodnosti naroda in države. "V resnici ne vemo, kakšna bo prihodnost. Če bi se proti naši volji zgodilo karkoli takega, kar nas bi utegnilo ogrožati kot narod in državo, ne smemo za nobeno ceno iti eden proti drugemu, temveč le eden z drugim, skupaj. Slovenska sprava in edinost sta v tem smislu življenjskega pomena. Za narodno in državljansko enotnost si je vredno in odločilno prizadevati v prelomnih zgodovinskih trenutkih, sicer pa za normalno reševanje vseh malih in velikih težav zadostuje iskreno sodelovanje, medsebojno spoštovanje in strpnost do drugačnosti," je dejal.

Pahor je ob tem tudi poudaril, da Slovenci ne moremo sami odločiti o usodnih zadevah sveta, kakor noben drug narod sam ne. O eni stvari pa odločamo sami, to je o naših medsebojnih odnosih. O tem ne more namesto nas odločati nihče drug. "Zato se moramo vsak dan vsi truditi, da ti vzajemno spoštljivi odnosi gradijo in krepijo našo narodno in državljansko skupnost kot solidarno in vključujočo družbo," je poudaril. Dodal je, da je demokracija "sveti gral" naše narodne in državljanske skupnosti.

"Vse, kar smo ustvarili, smo ustvarili bolj ali manj sami, tudi državo. Poleg vsega imamo vse potrebne zgodovinske izkušnje in nauke, da ne ponavljamo napak, temveč ponavljamo in nadgrajujemo slavne dosežke. Dokler bo obstajal med nami iskren občutek, da se ne glede na razlike, razhajanja, nestrinjanja in celo zamere lahko vedno zanesemo na drugega, ni v prihodnosti nič takega, kar bi moralo vzbujati strah," je sklenil.

Dan Rudolfa Maistra je državni praznik, ki ga praznujemo 23. novembra, na dan, ko je leta 1918 general Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru.

V Žireh osrednja proslava ob Dnevu Rudolfa Maistra