Poslanci končujejo marčno sejo. Foto: MMC RTV SLO
Poslanci končujejo marčno sejo. Foto: MMC RTV SLO

Občinska svetnica je lastnica edine cvetličarne v občini. Najbližja druga cvetličarna je oddaljena 25 kilometrov. Občina je zato morala po tri naglje v vrednosti treh evrov poslati človeka 25 kilometrov stran. Je to boj proti korupciji?

Milan Gumzar, LDS
Irma Pavlinič Krebs
Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs poudarja, da se pristojnost protikorupcijske komisije razteza samo na napotene osebe na funkcije v tujini. Foto: DZ

Nobenega razloga ne vidim, da Cvikl in Rop ne bi bila podvržena enakim normam Komisije za preprečevanje korupcije, kot smo mi v državnem zboru.

Vinko Gorenak, SDS
Cveta Zalokar Oražem
V Zaresu vztrajajo tudi pri ločitvi poslanske in županske funkcije. Na sliki poslanka Cveta Zalokar Oražem. Foto: MMC RTV SLO

Komisija nima pristojnosti nadzirati premoženjskega stanja funkcionarjev evropskih institucij, ki jih izberejo one same ali pa mednarodne organizacije, ki jih imenujejo one same. V tem primeru ne gre za napotene osebe in jurisdikcija naše države se ne razteza na te osebe.

Irma Pavlinič Krebs, ministrica za javno upravo
Rudolf Petan
Zakon bi moral veljati vse, saj ga ni sprejel neki medgalaktični svet, temveč slovenski državni zbor, je poudaril poslanec SDS-a Rudolf Petan. Foto: DZ

Poslanci so z 80 glasovi za in štirimi glasovi proti (od 84 navzočih) potrdili novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Spremembe je predlagalo 75 poslancev iz večine poslanskih skupin, ki so želele vsaj nekoliko omiliti nekatere določbe veljavnega zakona, zaradi katerih se ta le stežka izvaja v praksi. Proti so bili le poslanci SNS-a. Kljub sprejeti noveli zakona je zakon znova odprt, saj vlada pripravlja nove spremembe, zato bo znova šel v parlamentarni postopek.

Ker so težave predvsem na lokalni ravni, so predlagatelji s spremembami merili na določbe, ki lahko omejujejo posameznikove pravice do sodelovanja pri upravljanju in vodenju lokalnih skupnosti. Pri tem so poslanci zavrnili dopolnili SDS-a k 4. členu in 5. členu, ki naj bi po mnenju predlagatelja omogočili povečan nadzor protikorupcijske komisije nad slovenskimi funkcionarji v ustanovah Evropske unije. Od 83 navzočih je bilo za 40, proti pa 43 poslancev.

Tudi o TEŠ-u 6, kmetijski strategiji in delu na črno
Parlament je soglasno potrdil tudi predlog resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Državni zbor je s 70 glasovi proti in le osmimi za zavrnil pobudo skupine poslancev iz vrst Zaresa in SNS-a za razpis posvetovalnega referenduma o smiselnosti projekta gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Da pobuda za razpis posvetovalnega referenduma ne bo uspešna, je bilo razvidno že iz razprave, ko so poslanci opozarjali, da tako strokovnega in političnega vprašanja ne gre prelagati na državljane, poleg tega pa je za referendum prepozno, saj se projekt že izvaja.

Z 44 glasovi za in 33 glasovi proti je DZ sprejel novelo zakona o preprečevanju dela na črno, sporno zaradi omejitve medsosedske pomoči v imenu preprečevanja sive ekonomije. Zakon o štipendiranju je bil poslan v nadaljnjo obravnavo.

SLS za "normalno delovanje" društev
Kot je že med razpravo o protikorupcijskem zakonu pojasnil predstavnik pobudnikov sprememb, poslanec SLS-a Jakob Presečnik, je bil predvsem 35. člen zakona preveč tog, kar se najbolj izkaže na lokalni ravni. Trditev je podkrepil s primeri: Če je predsednik društva tudi občinski funkcionar, društvo ne sme sodelovati na razpisih ali prejeti denarja iz proračuna. Prav tako tak funkcionar ne more pridobiti nepovratnih sredstev za ohranjanje krajine, pospeševanje kmetijstva itd.
Funkcionar ne sme plužiti cest
Presečnik je navedel še en konkreten primer: V določeni občini, kjer ima občinski funkcionar edini snežni plug in je najugodnejši ponudnik, ne sme plužiti občinskih cest. To so bili povodi, da so se ministrstvo za javno upravo, Komisija za preprečevanje korupcije in poslanske skupine po enem letu izpogajali še za dodatne spremembe zakona. Sporen je postal predvsem (ne)nadzor nad funkcionarji v Evropski uniji ali drugih mednarodnih institucijah, je pojasnil poslanec SLS-a.

Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je izrazila polno podporo spremembam, saj je leto veljave zakona pokazalo, da se ga ne uporablja v duhu, v katerem je bil pisan. "Prav je, da evalviramo izvajanje, in kjer ugotavljamo, da implemetacija ne dosega cilja, hitro in učinkovito odgovorimo," je dejala.

LDS za lažji dostop do nagljev
"Občinska svetnica je lastnica edine cvetličarne v občini. Najbližja druga cvetličarna je oddaljena 25 kilometrov. Občina je zato morala po tri naglje v vrednosti treh evrov poslati človeka 25 kilometrov stran. Je to boj proti korupciji?" se je vprašal poslanec LDS-a Milan Gumzar. V imenu poslanske skupine je pozval, naj posameznikov ne postavljamo pred izbiro med položajem v občini ali prostovoljnim družbenim delom.

Poslanska skupina DeSUS-a je izrazila prepričanje, da bi v zakon morali vključiti tudi nadzor nad evropskimi in mednarodnimi funkcionarji, sicer pa spremembe podpira.

SD: Določen nadzor že obstaja

V imenu poslanske skupine SD-ja je Anton Colarič spomnil, da so do določene mere zakonu podvrženi tudi evropski funkcionarji v 4. členu. Težava je edino, da ima ta člen dodaten stavek, "razen, kjer ni drugače opredeljeno v evropskih aktih". Poudaril pa je, da nikakor ne moremo nadzirati, na primer, sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice. Tudi SD podpira spremembe za lažje poslovanje občin s svojimi funkcionarji.
SDS: Zakaj zakon ne bi veljal za Cvikla?
"Že ob sprejemanju smo opozarjali, da je zakon pisan na hitro, amandmaji so se pisali praktično na kolenih," je izjavil Vinko Gorenak, ki ga ne čudi, da je treba že po letu dni zakon ponovno obravnavati. Spričo hitrosti pisanja so nastale neumnosti - če je predsednik gasilskega društva tudi občinski funkcionar, društvo ne dobi sredstev, je dejal. Vprašal se je tudi, zakaj ta zakon ne deluje za Zorana Thalerja in Milana M. Cvikla. V ta namen je SDS predlagal dve dopolnili o nadzoru funkcionarjev, ki jih Slovenija pošlje v tujino. Sprejetje teh dopolnil bo tudi podlaga za razmislek o podpori SDS-a zakonu. Pavlinič Krebs je ob tem pojasnila, da naša Komisija za preprečevanje korupcije nima pristojnosti nadzora premoženskega stanja tistih funkcionarjev, ki so jih izbrale in poklicale evropske institucije same - v tem primeru namreč ne gre za napotene osebe. So pa ti funkcionarji dolžni svoje premoženjsko stanje prijavljati tem institucijam, ki stanje tudi nadzorujejo, je dodala ministrica.

Zares zopet nad županske funkcije
Cveta Zalokar Oražem
je v imenu poslanske skupine Zaresa opozorila na kontaminiranost več kot polovice slovenskih občinskih svetnikov, ki jo povzroča obstoječi zakon. Ljudje, ki so v svojih okoljih dejavni, znani in koristni, so pogosto tudi predsedniki humanitarnih organizacij in društev, pa tudi politično aktivni. Narobe bi bilo takim ljudem preprečevati udeležbo v občinskih strukturah, meni Zalokar Oražmova. Opozorila pa je na možnost županov, da lahko opravljajo nadzorstveno funkcijo v gospodarskih družbah, kjer je ustanoviteljica mogoča, kar je za Zares lahko sporno.

SNS: Vračamo se štiri leta nazaj
V SNS-u so bili ogorčeni - spremembe ne prihajajo zato, ker je zakon slab, ampak ker ne ustreza določeni interesni skupini, je izjavil Silven Majhenič. Obstoječi zakon je jasen, predlagatelje pa moti, da se ga ne da izigrati, je dejal in dodal, da bi se morali posvečati drugi težavi - preveč občin, ki bi jih morali združevati. "Za omembo predsednika gasilskega društva in financiranja društva se skriva vse drugo, le gasilci ne," je sklenil poslanec SNS-a.

Sporni 35. člen zakona (omejitve poslovanja in posledice kršitev)
(1) Naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali ker je njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.
(2) Prepoved iz tega člena smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnem naročanju, ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.


Občinska svetnica je lastnica edine cvetličarne v občini. Najbližja druga cvetličarna je oddaljena 25 kilometrov. Občina je zato morala po tri naglje v vrednosti treh evrov poslati človeka 25 kilometrov stran. Je to boj proti korupciji?

Milan Gumzar, LDS

Nobenega razloga ne vidim, da Cvikl in Rop ne bi bila podvržena enakim normam Komisije za preprečevanje korupcije, kot smo mi v državnem zboru.

Vinko Gorenak, SDS

Komisija nima pristojnosti nadzirati premoženjskega stanja funkcionarjev evropskih institucij, ki jih izberejo one same ali pa mednarodne organizacije, ki jih imenujejo one same. V tem primeru ne gre za napotene osebe in jurisdikcija naše države se ne razteza na te osebe.

Irma Pavlinič Krebs, ministrica za javno upravo