Vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oziroma prisotni pri izvajanju dejavnosti na slovenskih sodiščih, pri čemer dejavnost sojenja ni opredeljena kot izjema, morajo glede na vladni odlok izpolnjevati pogoj PCT. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oziroma prisotni pri izvajanju dejavnosti na slovenskih sodiščih, pri čemer dejavnost sojenja ni opredeljena kot izjema, morajo glede na vladni odlok izpolnjevati pogoj PCT. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Sodni svet je na seji pretekli teden razpravljal o veljavnosti odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, ki med drugim zahteva izpolnjevanje pogoja PCT za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in obiskovalce sodišč.

V sprejetem stališču so člani Sodnega sveta opozorili, da ureditev sodišč v skladu z ustavo lahko določa le zakon. Tudi omejevanje in določanje načina izvrševanja ustavnih pravic do sodnega varstva, do pravnega sredstva in javnosti sojenja je pridržano le zakonu. Zato je vsakršno poseganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja sodstva, sodnih postopkov in poslovanja sodišč s podzakonskimi predpisi, ki jih izdaja izvršilna veja oblasti, nedopustno, so zapisali.

V skladu z zakonom o sodiščih namreč poslovanje sodišč urejata zakon in sodni red, ob razglašenih izrednih dogodkih pa še predsednik vrhovnega sodišča z odredbo. "Ob upoštevanju načela neodvisnega, nepristranskega in učinkovitega sodnega varstva mora biti zagotovljeno, da navedene pravice niso niti začasno dejansko izvotljene ali nesorazmerno težko uresničljive ali celo onemogočene," še piše v stališču Sodnega sveta.

Glede na aktualne epidemiološke razmere v državi v zvezi s širjenjem okužb z novim koronavirusom Sodni svet sicer opozarja na pravico do zdravja tako sodnikov in vseh zaposlenih na sodišču kot tudi strank in drugih udeležencev sodnih postopkov kot zelo pomembno kategorijo ter podpira dosledno upoštevanje vseh higienskih navodil in priporočil pristojnih institucij. A ob tem opozarjajo, da z njimi ni mogoče omejiti dostopa do sodišč ali omejevati njihovega dela in odločanja.

Zato Sodni svet ugotavlja, da je spoštovanje določb odloka za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in obiskovalce sodišč povzročilo okoliščine, ki bistveno otežujejo oziroma preprečujejo običajen potek sodnih postopkov.

Pogoj PCT na sodiščih večinoma ostaja

Na ministrstvu za pravosodje so navedli, da so podali svoje stališče glede zahtevanih pogojev PCT za stranke in zaposlene na sodiščih, vlada pa je prejšnji teden na dopisni seji sprejela, da omejitve ne veljajo za nujne postopke socialne in družinske problematike. Ob tem so ocenili, da nemoten potek sodnega postopka predpostavlja konstruktivno sodelovanje vseh strank in udeležencev.

"Izogibanje sodišču namreč podaljšuje postopek, odlaga pravnomočno odločitev o viseči sodni zadevi, kar posledično negativno vpliva na pravno varnost, ne nazadnje pa tudi na ravnanje drugih ljudi, ki se znajdejo v podobnem položaju," so navedli.

Dodali so še mnenje vrhovnega sodišča, da bo o posledicah ob morebitni zavrnitvi izvajanja pogoja PCT v konkretni zadevi odločal sodnik, ki bo tehtal zlasti med pravico do zdravja sodnikov in vseh zaposlenih na sodišču kot tudi strank in drugih udeležencev sodnih postopkov in dostopom do sodišč oziroma sodnega varstva, ki predstavlja ustavno kategorijo. Takšno tehtanje pa seveda vključuje tako presojo sorazmernosti (zlasti z vidika morebitnih milejših sredstev za dosego cilja, ki je nedvomno legitimen) ter enake obravnave, so še navedli v kabinetu pravosodnega ministra.

Pogoj PCT na sodiščih za zdaj sicer ostaja, in sicer za vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oz. prisotni pri izvajanju dejavnosti na slovenskih sodiščih, torej tudi za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in za obiskovalce sodišč.

Gostinci proti pogoju PCT