Foto: BoBo
Foto: BoBo

Finančne posledice sporazuma znašajo 1.323.068,40 evra bruto bruto mesečno oziroma 15.876.820,80 evra bruto bruto letno, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) bo v 12 mesecih od podpisa sporazuma reprezentativna sindikata povabilo k pogovorom o sklenitvi kolektivne pogodbe dejavnosti, ki bo veljala izključno za javne uslužbence MNZ-ja in policije.

S podpisom sporazuma in dogovora bo Policijski sindikat Slovenije prenehal izvajati stavkovne dejavnosti, stavka zaposlenih v policiji pa se bo končala z uveljavitvijo in uporabo novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, uredbe, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, ter z izvršitvijo vseh preostalih določb sporazuma, je še zapisano v sporočilu.

Predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, na podlagi katerega bi se uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev povečala do 20 odstotkov osnovne plače, bo vlada vložila v zakonodajni postopek najpozneje v 45 dneh po podpisu sporazuma.

Kateri javni uslužbenci ministrstva, ki izvajajo podporne naloge policije, bodo upravičeni do plačila povečanega obsega dela ter podrobnejša merila in kriterije bosta MNZ in sindikat uskladila s posebnim dogovorom, ki ga bodo sklenili po podpisu sporazuma, je še navedeno v sporočilu.

Minister za notranje zadeve bo v osmih dneh po uveljavitvi novele zakona vladi predlagal povišanje plač, vlada pa se zavezuje, da bo predlog ministra potrdila v 15 dneh.

Višje plače za policiste in uslužbence MNZ-ja

Glede na dogovor bo vlada v skladu z določbami novega člena zakona o organiziranosti in delu v policiji sprejela sklep o povečanju plač. Do dodatnih 100 evrov bruto bodo upravičeni zaposleni v prvem in drugem kariernem razredu ter strokovno tehnični delavci v policiji in javni uslužbenci ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo.

Zaposleni v tretjem kariernem razredu bodo upravičeni do 130 evrov bruto višje plače, tisti v četrtem kariernem razredu do 140 evrov bruto, zaposleni v petem kariernem razredu pa do 150 evrov bruto višje plače.
Podaljšalo se bo tudi izvajanje posebnega projekta izvajanja nalog na področju notranje varnosti, na podlagi katerega dodatek prejemajo tudi policisti za varovanje meje. Izvajali ga bodo do sprejetja novele zakona o organiziranosti in delu v policiji oziroma do začetka uporabe določbe zakona, ki to ureja, če bo DZ novelo sprejel.

Če bosta obe strani podpisali sporazum, bo vlada v 45 dneh novelirala uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede v okviru veljavnega sistema plač v javnem sektorju, in sicer tako, da se bo že z letošnjim letom postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za javne uslužbence plačne podskupine C3 izvedel vsako leto 15. novembra.

Javni uslužbenci pa bodo v višji plačni razred napredovali in pridobili pravico do plače s 1. decembrom leta, v katerem so izpolnili pogoje za napredovanje, je še v sporočilu zapisala vlada, ki se bo s podpisom sporazuma tudi zavezala, da bo vse predpise in splošne akte, ki vplivajo na delovna razmerja oziroma položaj javnih uslužbencev policije, MNZ in inšpektorata za notranje zadeve, sprejemala ob najvišji možni stopnji usklajenosti s sindikatom.