V Kranjski Gori je znalo z eno vozovnico smučati tudi po pet ljudi, pravijo na tamkajšnjem smučišču. Foto: BoBo
V Kranjski Gori je znalo z eno vozovnico smučati tudi po pet ljudi, pravijo na tamkajšnjem smučišču. Foto: BoBo
Smučišče, smučarji, deskanje, žičnica, sedežnica
Intenzivnejše preverjanje so začeli v sezoni 2014/2015. Foto: BoBo
Videonadzor na smučišču
Kričeče rožnata opozorila o videonadzoru na vstopni točki na sedežnico Dolenčev Rut v Kranjski Gori. Foto: MMC RTV SLO

V preteklosti se je dogajalo, da so starši pošiljali otroke pred blagajno, da so za njih naprej preprodajali smučarske vozovnice, medtem ko so oni na snežni plaži pili kavo.

Klavdija Gomboc, RTC Žičnice Kranjska Gora
Videonadzor na smučišču
ZVOP sicer narekuje, da mora obvestilo vsebovati naslednje informacije: da se izvaja videonadzor; naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja ter telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema. "V kolikor je na obvestilih navedeno zgolj to, da je objekt pod videonadzorom, ne pa tudi to, kdo ga izvaja ter telefonska številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistem, potem takšno obvestilo ne ustreza določbam 19. in 74. člena ZVOP-1 in pomeni kršitev, torej prekršek," opozarja Informacijski pooblaščenec. Foto: MMC RTV SLO
Smučišče, smučarji, deskanje, žičnica, sedežnica
Zlorabe vozovnic naj bi se dogajale samo pri slovenskih uporabnikih smučišč. Foto: BoBo
Smučišče, smučarji, deskanje, žičnica, sedežnica
Sklep opravljenega inšpekcijskega nadzora je bil, da kršitve, ki bi terjale izrek inšpekcijskih ukrepov, niso bile podane. Foto: BoBo
Smučišče, smučarji, deskanje, žičnica, sedežnica
Za poostren nadzor so se pred tremi leti odločili tudi na Voglu. Foto: BoBo
Varnost na smučiščih
Na najmanjšem smučišču pri nas predvsem domačini
Hrvaška policija pod Vitrancem
Kanin po štirih letih ponovno zagnali

Starši odpeljejo otroka na smučišče. Kupita eno otroško in eno odraslo dnevno vozovnico. S to dopoldne ob malčku smuča oče, popoldne mati. Omenjeni scenarij je bil dolga leta na kranjskogorskem smučišču vsakodnevna stalnica, nato pa so se odgovorni odločili, da bodo temu naredili konec.

Odvzemi smučarskih vozovnic zaradi neprenosljivosti pa so med Slovenci povzročili precej vroče krvi in zaradi pogostih pritožb ter zapisov na spletu smo se odločili, da podrobneje proučimo nadzor nad neprenosljivostjo smučarskih vozovnic in ugotovimo, ali je ta res sporen.

Tri leta strožjega nadzora
"Zaradi množične preprodaje smučarskih vozovnic v preteklih sezonah in splošno znanega dejstva, da v Kranjski Gori lahko z eno vozovnico smuča od štiri do pet ljudi, so se naši lastniki odločili, da na tem področju uvedejo nekaj več reda,"
je za MMC povedala Klavdija Gomboc iz RTC Žičnice Kranjska Gora.

Intenzivneje preverjati so začeli v sezoni 2014/2015, ko je bil tudi uveden mednarodni smučarski sistem prodaje in preverjanja smučarskih vozovnic Axess, ki je uveljavljen tudi na večini tujih smučarskih središč.

S prstom kažejo le na domače smučarje
V treh sezonah številke z naslova videonadzora presegajo več kot 2000 odvzetih vozovnic, je pojasnila Gombočeva, ki meni, da se kupci z leti sicer zavedajo, da se je treba tudi na slovenskih smučiščih držati reda, ne samo v tujini. "98 odstotkov smučarjev se drži pravil, dva odstotka pa še vedno poskuša zlorabiti sistem," pravi.

"Zlorabe so samo pri slovenskih porabnikih. Tujci, ki jih je na našem smučišču nekje do 40 odstotkov, pa vedo, da je medsebojna menjava smučarskih vozovnic v tujini kaznivo dejanje, kjer se ob odvzemu plača tudi kazen in na smučišče poseže tudi policija, če je to potrebno," je Gombočeva s prstom pokazala na domače smučarje.

Starši pili kavo, otroke pa poslali preprodajat
Pravi sicer, da se je v letošnji sezoni zadeva umirila, smučarji so se prilagodili, v preteklosti pa se je dogajalo, da so "starši pošiljali otroke pred blagajno, da so za njih naprej preprodajali smučarske vozovnice, medtem ko so oni na snežni plaži pili kavo". Pred lansko sezono je v Kranjski Gori posegla tudi finančna policija, ko so na parkiriščih prodajali že rabljene smučarske vozovnice, tudi več kot 40 naenkrat.

Odzivi kranjskogorskih smučarjev, ki jim vozovnice odvzamejo, so lahko tudi precej pestri.

"Nekateri se odzovejo zelo neprimerno – z verbalnimi in neverbalnimi grožnjami, objavljajo grozilna pisma na spletu, nekateri grozijo z inšpekcijami, mediji, različnimi uradi, policijo. Potrošniki so nas že prijavili tržnemu inšpektoratu, uradu za varstvo osebnih podatkov ... Vsi ti pregledi niso zaznali kršitev našega podjetja," poudarja Gombočeva.

"Najhuje pa je v Sloveniji, ko zlorabljeno smučarsko vozovnico odvzamemo kakšni znani medijski osebnosti ali pa celo vašim novinarskim kolegom," ostro doda.

Kaj je pokazal inšpekcijski nadzor?
Več prijav kršitve varstva osebnih podatkov, iz katerih je izhajalo, da zavezanec na vstopnih postajah žičnic izvaja videonadzor, ki ga uporablja za preverjanje identitete imetnikov smučarskih kart, je dobil tudi urad Informacijskega pooblaščenca (IP). Ker je želel preveriti skladnost obdelav osebnih podatkov smučarjev z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) je IP uvedel postopek inšpekcijskega nadzora, mi pa smo proučili njegov zapisnik, ki so nam ga posredovali iz RTC-ja Žičnice Kranjska Gora.

Med inšpekcijskim nadzorom je bilo ugotovljeno, da poleg panoramskih kamer, ki snemajo smučišča, kamere snemajo tudi vstopna mesta na žičnico. Ob prvi aktivaciji dnevne smučarske vozovnice videonadzorni sistem zajame fotografijo smučarja in enako stori ob vsakem nadaljnjem prihodu smučarja, ki se prijavi z isto vozovnico. Posnetek prve in zadnje fotografije se hrani in prikaže na dlančniku, ki ga upravljajo kontrolorji na vstopni točki žičnice. Ti dve fotografiji se na prenosnem dlančniku sicer hranita do polnoči istega dne, vsaka vmesna fotografija pa se izbriše z naslednjo narejeno, ko se zajame in shrani zadnja fotografija.

Na podlagi primerjave videza smučarja na prvi in zadnji fotografiji je kontrolor ugotavljal, ali vozovnico uporablja isti smučar, ob tem ni uporabljal pametne videoanalitike. Če je kontrolor ugotovil, da je smučarsko vozovnico uporabljala druga oseba, je to zablokiral in v primeru ponovnega prihoda istega smučarja blokiral dostop smučarja do sedežnice, njemu pa je bila vozovnica tudi odvzeta. Ob tem IP dodaja tudi, da so v postopku RTC Žičnice Kranjska Gora dokazale, da so kontrolorji ustrezno pooblaščeni za tovrstno obdelavo osebnih podatkov.

Kršitve niso bile ugotovljene
Informacijski pooblaščenec ugotavlja, da imajo pri kranjskogorskih žičnicah v splošnih pogojih poslovanja določeno, da so vse vrste vozovnic neprenosljive. "Z nakupom smučarske vozovnice posameznik z zavezancem sklene pogodbeno razmerje, v okviru katerega zavezanec smučarju zagotavlja možnost uporabe smučišča pod pogoji, kot so bili opredeljeni v splošnih pogojih. Glede na to, da je imel zavezanec v splošnih pogojih določeno, da vozovnice niso prenosljive, je te pogoje z nakupom vozovnice smučar tudi sprejel," ugotavlja organ.

"Ugotavljanje dejstva, ali smučarsko vozovnico uporablja ista oseba, je bilo tako del pogodbenega razmerja, v katerega je vstopil smučar z nakupom vozovnice in je bila tako potrebna za izpolnjevanje pogodbenega razmerja med smučarjem in zavezancem," pojasnjuje.

Informacijski pooblaščenec je ob tem spomnil, da se skladno s 3. odstavkom ZVOP-ja lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Sklep opravljenega inšpekcijskega nadzora je torej bil, da kršitve, ki bi terjale izrek inšpekcijskih ukrepov, niso bile podane, zato je bil postopek ustavljen.

Odgovornost nosi vodstvo
Zanimalo nas je sicer, ali lahko vsakdo v podjetju izvaja videonadzor nad posamezniki ali mora biti za to posebej usposobljen – npr. opraviti kakšen tečaj, pridobiti licenco, posebno dovoljenje.

"ZVOP-1 ne določa oziroma ne zahteva nobenih pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki izvaja videonadzor, je pa seveda potrebno, da v izogib kršitev pozna vsaj tiste določbe ZVOP, ki določajo pogoje za izvajanje le tega (74. do 77. člen) ter določbe, ki urejajo zavarovanje osebnih podatkov (24. in 25. člen)," je za MMC odgovorila informacijska pooblaščena Mojca Prelesnik.

"O tem, kdo, kje in pod kakšnimi pogoji bo izvajal videonadzor ter kdo in kdaj bo pregledoval in uporabljal posnetke videonadzora ter na kakšen način se bo pregledovanje in uporaba beležila, odloča vodstvo, ki bo v primeru, da je do kršitve zakona prišlo zaradi neznanja oseb, ki videonadzorni sistem upravljajo, za takšne kršitve lahko tudi odgovarjalo," je odgovorila.

Gombočeva je pod uveden nadzor nad neprenosljivostjo vozovnic potegnila črto: "Smučišče Kranjska Gora ima morda zaradi teh ukrepov na smučišču kakšnega smučarja manj, so pa zato vsi drugi toliko bolj zadovoljni z urejenostjo smučišča in dviga kakovosti storitev." Pojasnjuje namreč, da so v sistem dodali tudi vrste vozovnic, ki so gibljive - torej le nekajurne - ter se poiskušali prilagoditi našim kupcem, ki so predvsem družine in smučarji začetniki, zato so uvedli tudi varstvo za otroke.

Kako imajo nadzor urejen drugje?
Neprenosljivost sicer ni posebnost zgolj kranjskogorskega smučišča, zato nas je zanimalo, kako imajo nadzor urejen na drugih večjih smučiščih.

Za isti sistem kot Kranjska Gora se je takrat odločil tudi Vogel. "Večji nadzor smučarskih vozovnic je bil vzpostavljen v sezoni 2014/2015 z zamenjavo smučarskega sistema za prodajo in preverjanje smučarskih vozovnic Axess, ki nam tudi omogoča boljši nadzor nad vozovnicami, ki so razen sezonskih in letnih prenosnih, neprenosljive," so nam pojasnili. V lanski sezoni so zasegli približno 40 vozovnic.

Videonadzor jim omogočata dve kameri, ki nadzirata imetnike smučarskih vozovnic, poleg tega pa se nadzor izvaja tudi zaradi varnosti ljudi in premoženja, pravijo. Zagotavljajo, da videonadzor izvajajo le "osebe, ki so pooblaščene od predsednika uprave in so podpisale izjavo, v kateri se zavezujejo, da bodo posnetke varovale kot tajne in da se zavedajo posledic morebitne zlorabe videoposnetkov".

"Preverjanje izvaja strojnik, ki preverja posnetek slike imetnika vozovnice in je odgovoren za pravilno ravnanje ob ugotovljeni zlorabi smučarske vozovnice. V skladu 74. člena ZVOP-ja je družba izdala tudi Pravilnik o izvajanju videonadzora, v katerem so navedeni tudi ukrepi v primeru nepravilnega izvajanja le-tega," še pojasnjujejo na Voglu.

"Nimamo vzpostavljenega videonadzora nad neprenosljivostjo smučarskih vozovnic. Je pa ob vstopu na krožno kabinsko žičnico mogoče prevejanje vozovnic s pomočjo računalnika – ob prehodu skozi bralnik vozovnic podatke o vozovnici oziroma njenem imetniku vidi tudi strojnik na računalniškem monitorju. Na podlagi tovrstnega preverjanja smo smučarjem v letošnji zimski sezoni odvzeli nekaj vozovnic," odgovarjajo na Mariborskem Pohorju.

"Na smučišču Rogla nimamo vzpostavljenega sistema videonadzora. V skladu z veljavnim Zakonom o varnosti na smučišču zagotavljamo predpisano število nadzornikov, ki so pooblaščeni tudi za morebitni odvzem smučarskih vozovnic v skladu s kršitvijo, ki jo zaznajo oz. obravnavajo," pravijo na Rogli.

S Krvavca nam na naše novinarsko vprašanje niso odgovorili.

Če posameznik želi, ima na voljo tudi sodno pot
Kaj pa lahko stori posameznik, ki se z ugotovitvami in ukrepi na podlagi izvršenega nadzora ne strinja?

"Če se z ukrepi ne strinja, se lahko oglasi na glavni blagajni, kjer zadevo po mirni poti rešujemo in vsako stranko še posebej seznanimo, da vozovnice v Kranjski Gori že nekaj časa niso prenosljive," odgovarja Gombočeva.

"Posameznik si lahko ponovno prebere obvestilo, ki je nameščeno na vhodnih vratih glavnega vhoda poslovne stavbe Žičnice Vogel, na infotabli v glavnem hodniku do nihalke ter na spodnji in zgornji postaji nihalke, ki gosta seznanja oz. opozarja, da so imetniki vozovnic pod videonadzorom. Za vse informacije so gostom na voljo uslužbenke na blagajni in tudi za to odgovorne osebe v upravi podjetja," pravijo tudi na Voglu.

"Vsekakor ima posameznik na voljo sodno pot," pa na koncu doda Prelesnikova.V preteklosti se je dogajalo, da so starši pošiljali otroke pred blagajno, da so za njih naprej preprodajali smučarske vozovnice, medtem ko so oni na snežni plaži pili kavo.

Klavdija Gomboc, RTC Žičnice Kranjska Gora
Varnost na smučiščih
Na najmanjšem smučišču pri nas predvsem domačini
Hrvaška policija pod Vitrancem
Kanin po štirih letih ponovno zagnali