Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko uporabimo v državah članicah Evropske unije (EU), državah evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Liechtenstein in Norveška), Švici, državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija ter Srbija) in Avstraliji. Foto: Pixabay
Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko uporabimo v državah članicah Evropske unije (EU), državah evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Liechtenstein in Norveška), Švici, državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija ter Srbija) in Avstraliji. Foto: Pixabay

Evropska kartica je brezplačna in jo je mogoče naročiti na tri načine, in sicer na spletni strani ZZZS-ja, s pošiljanjem SMS-sporočila na 031 771 009 ter osebno na izpostavah ZZZS-ja.

Pakistan
Številni pozabijo, da je treba helikoptersko reševanje v tujini skoraj vedno plačati. Foto: Reuters

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) vsako leto izda v povprečju pol milijona evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja, ki omogočajo, da v tujini uveljavljamo pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev.

V tujini je samo lani "pomoč na podlagi evropske kartice poiskalo 78.586 naših zavarovancev, kar pomeni, da je nastalo za 32 milijonov evrov stroškov. Največ zahtevkov je iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine," je pojasnil Klemen Ganziti z ZZZS-ja.

Pred odhodom v tujino pridobite informacije
Čeprav evropsko kartico uporablja lepo število ljudi, ki so vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, pri uporabi kartice občasno še vedno prihaja do nesporazumov. Ganziti je največ težav pripisal temu, da se ljudje pred odhodom v tujino ne pozanimajo, kakšne pravice imajo v državi počitnikovanja. "Največkrat je težava v tem, da ljudje ne poznajo pravic, ki veljajo v drugih državah. Pravice namreč uveljavljate pod enakimi pogoji kot zavarovanci države, v katero ste odpotovali."

Zavarovanci so se v zadnjih letih sicer z največ težavami pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico srečevali na Hrvaškem. ZZZS je zato, da bi se izognili nadaljnjim zapletom, od hrvaškega zavoda pridobil zagotovilo, da je v vseh ordinacijah, ki so dolžne nuditi nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve na podlagi evropske kartice, na vidnem mestu nameščena nalepka, da sprejemajo to kartico.

Ne pozabite na obvezna doplačila
Ganziti ob tem poudarja, da večina evropskih držav pozna sistem participacije oz. obveznih doplačil. "Evropska kartica vam krije storitev, a nekatere stvari je treba v tujini še doplačati. Na Hrvaškem, ki je med Slovenci najbolj priljubljena turistična destinacija, je za obisk zdravnika treba doplačati 10 kun, kar je dober evro, doplača se tudi za recept, dan v bolnišnici pa se doplača 100 kun. Enak sistem soudeležbe poznajo tudi v Avstriji in Nemčiji. Teh doplačil ZZZS zavarovancu ne povrne in jih mora kriti iz lastnega žepa," je povedal Ganziti in dodal, da si "z doplačilom izvajalci zdravstvenih storitev na neki način zmanjšujejo obisk".

Svetuje, da je pred odhodom v tujino najbolje obiskati spletno stran ZZZS-ja, na kateri je za vseh 36 držav, v katerih velja evropska kartica, naveden podroben seznam doplačil.

Kdaj je dobro skleniti komercialno zavarovanje?
Ker se počasi že bliža zimska turistična sezona, kjer poleti priljubljeno Hrvaško zamenjajo predvsem za smučanje atraktivne destinacije, Ganziti opozarja, da zavarovanci pozabljajo, da so helikopterska reševanja s smučišč in hribov samoplačniška. "Gre za stvari, ki jih krijejo komercialna zavarovanja, evropska kartica pa ne. Pri nas so ta reševanja brezplačna, zato se na to pogosto pozabi. Ne moremo kar sklepati, da bomo v tujini uživali enake pravice kot doma. Treba je pogledati, kam odhajamo in kakšne so tam pravice."

Česa evropska kartica ne pokriva:

  • stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču (helikopter, reševalne sani) v večini tujih držav,
  • stroškov prevoza zavarovanca iz tujine v domovino,
  • stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo turistične ambulante na Hrvaškem,
  • stroškov zdravljenja oziroma poroda v tujih državah, če je bil namen bivanja zavarovane osebe v tujini zdravljenje oziroma porod.

.
Ganziti priporoča, da se komercialna zavarovanja z medicinsko asistenco sklenejo v primerih, ko odhajamo v države, v katerih evropska zdravstvena kartica ne velja: "Popularne destinacije Slovencev so Turčija, Tunizija, Egipt, ZDA, kjer ste neposredno samoplačnik. Takšna zavarovanja priporočamo tudi za razne rizične destinacije, priporočljiva pa so za vse tiste, ki se nameravajo v tujini ukvarjati z različnimi športnimi dejavnostmi. Svetujemo, da se ljudje pozanimajo, kaj komercialno zavarovanje krije, ponudnikov je veliko, ponudbe pa zelo različne."

Do kartice zadnji hip
Če vas potovanje preseneti, v tujino vseeno ne odhajajte brez kartice. Ganziti pravi, da se v takih primerih osebno oglasite na območni enoti ali izpostavi ZZZS-ja. "V primeru nepričakovanega odhoda v tujino, na primer, da odpotuje danes ali jutri, ali da kartice ne najdete, se oglasite osebno in dobite certifikat, ki nadomešča evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Gre za listino, ki potrjuje, da ste zavarovanci, certifikat velja za krajše obdobje, sicer za tri mesece, z njim pa vam pripadajo enake pravice kot z evropsko kartico."

Če kartice v tujini nimate, storitve poravnate sami, po vrnitvi domov pa lahko ob predložitvi originalnih računov in medicinske dokumentacije uveljavljate povračilo stroškov, a ob tem se morate zavedati, da "ZZZS povrne stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zavarovalnica".

Evropska kartica je brezplačna in jo je mogoče naročiti na tri načine, in sicer na spletni strani ZZZS-ja, s pošiljanjem SMS-sporočila na 031 771 009 ter osebno na izpostavah ZZZS-ja.