Predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman je izrazila zaskrbljenost, ker ima ministrstvo glede poklicnih kompetenc in dejavnosti drugačen pogled. Foto: BoBo
Predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman je izrazila zaskrbljenost, ker ima ministrstvo glede poklicnih kompetenc in dejavnosti drugačen pogled. Foto: BoBo

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Pia Vračko je po sestanku v izjavi za medije poudarila, da je dokument, pod katerega se je podpisal razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego, po mnenju ministrstva nesprejemljiv iz več razlogov. "Tako dokument čezmerno drobi naloge in opravila vseh ravni zdravstvene nege ter ne sledi vertikali izobraževanja na tem področju," je pojasnila.

Med razlogi proti dokumentu je Vračkova navedla tudi, da neustrezno rešuje vprašanje razmejitve nalog med tehniki zdravstvene nege in diplomiranimi medicinskimi sestrami. Po njenih besedah prav tako ni sprejemljivo, da želi strokovni kolegij "skozi dokument vpeljati razmerje 70 odstotkov diplomiranih medicinskih sester in 30 odstotkov osebja zdravstvene nege brez univerzitetne izobrazbe, čeprav za takšen model ni potrebe".

Vračkova je potrdila, da sestanek ni prinesel usklajenega mnenja, dogovorili pa so se, da se bosta obe strani še naprej trudili za čimprejšnje sprejetje dokumenta o poklicnih kompetencah in dejavnostih, ki ga nalaga 38. člen zakona o zdravstveni dejavnosti. "Nadaljevali bomo dialog, da bi prišli do za vse sprejemljive rešitve, ki jo bo lahko sprejel novi minister," je dodala.

Izid sestanka je po besedah Vračkove tudi predlog sindikatov in zbornice zdravstvene in babiške nege, da se oblikuje delovna skupina iz predstavnikov strokovnega kolegija, zbornice in ministrstva, ki bo v najkrajšem možnem času skušala zbližati izhodišča dokumenta. Napovedala je, da se bo ministrstvo na predlog odzvalo v dveh dneh. Čez deset dni pa naj bi se obe strani znova sešli.

Predsednik strokovnega kolegija Branko Bregar je po sestanku poudaril, da je ministrstvo za zdravje s pripravo svojega dokumenta o poklicnih kompetencah in dejavnostih v zdravstveni negi izreklo nezaupnico stroki. "Dokument, ki ga je pripravilo ministrstvo, je popolnoma drugačen od našega," je opozoril. Dodal je, da je lahko podlaga za nadaljevanje dialoga z ministrstvom le dokument izpod rok kolegija.

S tem se je strinjala tudi predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman ter izrazila zaskrbljenost, ker ima ministrstvo glede poklicnih kompetenc in dejavnosti drugačen pogled. "Smo za dialog na podlagi dokumenta, ki ga je v predpisanem roku oblikovala stroka in ga marca lani tudi predala ministrstvu," je dejala in bila kritična do dokumenta ministrstva. Razlogi, ki jih je ministrstvo navedlo proti dokumentu strokovnega kolegija, so po besedah Ažmanove ponižujoči za vse v zdravstveni negi. "S svojim dokumentom želi ministrstvo še naprej izkoriščati ljudi kot poceni delovno silo," je dejala in pojasnila, da dokument kolegija priznava poklicne kompetence srednjim medicinskim sestram, ki že leta opravljajo dela diplomiranih medicinskih sester.

Ažmanova je dejala, da po današnjem sestanku nima veliko upanja, da si ministrstvo sploh želi urediti problematiko. "Zagotovo gre za namerno zavlačevanje," je dejala. Državna sekretarka Vračkova je očitek zavrnila z zagotovilom, da si ministrstvo želi čimprejšnje priznanje poklicnih kompetenc srednjim medicinskim sestram, ki opravljajo naloge diplomiranih medicinskih sester. Vračkova pa se ne strinja s tem, da strokovni kolegij v dokument vpeljuje tudi elemente vodenja in upravljanja v zdravstveni negi.