Finančni načrt predvideva tudi širitev mreže na primarni zdravstveni ravni, v okviru tega več ambulant družinske medicine in več pediatrov. Foto: BoBo
Finančni načrt predvideva tudi širitev mreže na primarni zdravstveni ravni, v okviru tega več ambulant družinske medicine in več pediatrov. Foto: BoBo

V finančnem načrtu zavoda za leto 2019 je predvideno, da bodo prihodki in odhodki zavoda izravnani pri nekaj več kot treh milijardah evrov. To je v primerjavi z rebalansom finančnega načrta za leto 2018 172 milijonov evrov več. K finančnemu načrtu pa mora dati soglasje še vlada.

Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Marjan Sušelj je po seji izrazil zadovoljstvo, da je bil finančni načrt sprejet, saj je treba po njegovih besedah čim prej zagotoviti pogoje za delo in za organizacijo zdravstvenih storitev v prihodnjem letu.

Skupščina je s sprejetim sklepom zadolžila strokovno službo zavoda, da za obravnavo na skupščini v prvih treh mesecih prihodnjega leta pripravi predlog rebalansa finančnega načrta, da bi tako zagotovili sredstva za uresničitev dogovora o zvišanju plač med vlado in sindikati javnega sektorja in za skrajševanje čakalnih vrst.

Zagotavljanje dostopnosti pediatrov in družinske medicine
Prednostne naloge, ki so jim pripravljavci finančnega načrta sledili, so skrajševanje čakalnih vrst, za kar je namenjenih 20 milijonov evrov, medtem ko je še iz letošnjega leta v ta namen predvidenih tudi 35 milijonov evrov. Kjer so težave z dostopnostjo do storitev, bo tako v letu 2019 po Sušljevih besedah na voljo skupno 55 milijonov evrov.

Finančni načrt predvideva tudi širitev mreže na primarni zdravstveni ravni, tako več ambulant družinske medicine in več pediatrov. "Zagotovili bomo dostopnost tam, kjer je to potrebno," je novinarjem po seji dejal Sušelj. Zavod želi tudi ohraniti enako dostopnost do novih inovativnih zdravil. Za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva je tako predvidenih 444,5 milijona evrov, kar je v primerjavi z rebalansom za letos sedem odstotkov več.