Skupščina ZZZS je potrdila rebalans finančnega načrta za letošnje leto, po katerem  bodo tako prihodki kot odhodki zavoda presegli načrtovane. Foto: BoBo
Skupščina ZZZS je potrdila rebalans finančnega načrta za letošnje leto, po katerem bodo tako prihodki kot odhodki zavoda presegli načrtovane. Foto: BoBo

Predlagani proračun za prihodnje leto je predvideval 2,6 milijarde prihodkov in odhodkov, naravnan pa je bil v skrajševanje čakalnih vrst, financiranje novih izbranih programov, dodatna sredstva se namenjajo tudi za uvajanje novih zdravil in medicinskih pripomočkov, je ob predstavitvi dejal v. d. direktorja ZZZS-ja Marjan Sušelj.

Predstavnik zavarovancev Ladislav Rožič je predlaganemu načrtu očital, da je premalo ambiciozen. Rožič namreč meni, da je sistem financiranja zdravstva potreben korenite prenove, saj ljudje med čakanjem na vrsto umirajo. "Tudi neoliberalne države prispevajo bistveno več za zdravje državljanov iz proračuna, kot ga prispeva Slovenija," je dodal Rožič.

"Vlada naj zagotovi najmanj 30 milijonov"
Skupščina je soglasno podprla Rožičev predlog, s katerim zahtevajo od vlade, naj zagotovi podlage za prenos financiranja pripravnikov, sekundarijev, specializacij ter terciarja 1 v zdravstvu iz zdravstvene blagajne na državni proračun. V skladu s tem naj državni proračun v prihodnjem letu zagotovi eno tretjino teh sredstev, to je vsaj 30 milijonov evrov.

Skupščina vlado tudi poziva, naj s spremembo zakonodaje določi, da se iz državnega proračuna namenijo sredstva za dodatne programe zdravstvenih storitev, ki bodo skrajšali čakalne dobe na dopustni čas.

Predstavnik vlade v skupščini Stane Vencelj se strinja, da je takšen predlog na mestu, a je opozoril, da je treba narediti spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ali pa pogojno v zakonu o izvrševanju proračuna. Predloga prvega zakona še ni, drugi pa je v parlamentarni obravnavi.

Potrdili rebalans finančnega načrta za letos
Skupščina tako ni odločala o predlogu finančnega načrta za prihodnje leto, je pa potrdila rebalans finančnega načrta za letošnje leto. Prihodki ZZZS-ja bodo tako letos za skoraj 33 milijonov evrov višji od načrtovanih, zlasti na račun višjih prispevkov zavarovancev. Odhodki pa bodo za 52,6 milijona evrov višji, kot je bilo načrtovano. To je predvsem posledica uvajanja novih zdravil in medicinskih pripomočkov, bolniških odsotnosti in zdravljenja v tujini. Razliko bo ZZZS kril iz presežkov iz preteklih let.