Dosedanji potni listi niso ustrezali varnostnim standardom. Foto: Reuters

Od leta 1996 lahko državljani članic EU-ja, ki so v tretjih državah ostali brez potnega lista, zaprosijo za evropski potni list za vrnitev (ETD) na katerem koli predstavništvu držav članic, če v državi, kjer se nahajajo, njihova država nima svojega predstavništva.

Vendar dosedanji format potnega lista za vrnitev ni ustrezal modernim varnostnim standardom, denimo tehniki tiskanja, ki onemogoča kopiranje. Nekatere države članice so zato popolnoma prenehale izdajati takšne dokumente.

Evropska komisija je lani predlagala nov enotni evropski potni list za vrnitev, kar so ta teden potrdile tudi članice. Nova direktiva zagotavlja tudi poenotenje pri izdaji ETD in posodobitev pravil pri koordinaciji in sodelovanju. Države članice jo morajo v nacionalno zakonodajo prenesti v dveh letih.

"Nova pravila bodo omogočila, da lahko državljani EU-ja hitro dobijo varen in obče sprejet evropski potni list za vrnitev katere koli države članice, kar jim bo omogočilo, da se varno vrnejo domov," je ta teden poudarila evropska komisarka za pravosodje Vera Jourova.

Nadomestni potni list veljaven 15 dni

Novi ETD bo osnovan na formatu in varnostnih lastnostih nalepke schengenskega vizuma, dodali so tudi prostor za morebitne vizume, ki so nujni pri prestopanju. Evropejci, ki bodo zaprosili zanj, ga bodo prejeli najpozneje v sedmih delovnih dnevnih. ETD ima veljavnost največ 15 dni in se ga lahko uporablja le za vrnitev v domovino.

Izgubljeni ali ukradeni potni listi predstavljajo več kot 60 odstotkov primerov konzularne pomoči, ki jo potrebujejo državljani EU-ja.