Država je za delavce Preventa iz naslova neizplačanih plač, nadomestil za neizrabljeni dopust in odpravnin namenila dobre 3,3 milijona evrov bruto. Foto: BoBo
Država je za delavce Preventa iz naslova neizplačanih plač, nadomestil za neizrabljeni dopust in odpravnin namenila dobre 3,3 milijona evrov bruto. Foto: BoBo

1.155 delavcev družb Prevent Global in Prevent Avtomobilski deli, ki sta v stečaju od 9. avgusta letos, je v povprečju prejelo izplačilo v višini 2.870 evrov bruto oziroma 1.657 evra neto, je pojasnila področna svetovalka iz jamstvenega sklada Vesna Ostojić. Jamstveni sklad pa je izplačal še 79 delavcev iz podjetja MTD Maribor, 22 delavcev iz podjetja Labod Novo mesto in 32 delavcev iz devetih različnih podjetij.

Za sredstva lahko zaprosijo tudi tuji državljani
Na skladu poudarjajo, da so do teh sredstev upravičeni tudi tuji državljani, če jim je delovno razmerje v Sloveniji prenehalo zaradi stečaja, prisilne poravnave ali izbrisa podjetja. To je pomembno predvsem za delavce Vegrada, saj je med njimi veliko tujcev. Vložiti morajo le zahtevek, in glede na to, da je Vegrad od 6. oktobra v stečaju, to že lahko storijo.

Zakonski rok za vložitev zahteve za izplačilo iz jamstvenega sklada je 90 dni od prenehanja delovnega razmerja. Ob tem je pomembno, pojasnjuje Ostojićeva, da terjatve prijavijo tudi v okviru stečajnega postopka na sodišče, sicer zahteva za izplačilo iz jamstvenega sklada ni popolna.

Kresal: Tuji delavci za zdaj v Sloveniji zakonito
Večina delavcev Vegrada je odpovedi pogodb o zaposlitvi prejelo v sredo, po poteku 15-dnevnega odpovednega roka pa se lahko prijavijo na zavod za zaposlovanje. Ob tem je ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal pojasnila, da so vsi tuji delvaci do zaključka postopkov razveljavitve dovoljenj za začasno bivanje (to je do nekje konca novebra) v Sloveniji zakonito. Po njenih besedah Policija vsak postopek odstranitve iz države vodi individualno, v skladu s konvencijo o človekovih pravicah.

Za delavce Vegrada mogoče izdaje nadaljnih dovoljenj za začasno prebivanje
Upravne enote so po njenih pojasnilih dobile usmeritve za podaljševanje dovoljenja za njihovo začasno bivanje. Tako upoštevajo tudi izjave delavcev o tem, da jim delodajalec ni zagotovil plačila za opravljeno delo. To pa velja le za delavce, ki še opravljajo delo na podlagi ustrezne pogodbe in imajo tudi zato izdano delovno dovoljenje, a ker ne prejemajo plače, ne morejo dokazati obstoja pogoja zadostnih stredstev za prebivenje v Sloveniji. To je nmareč eden izmed pogojev za podaljšanje dovoljenja za začasno bivanje.

V primeru delavcev Vegrada, ki je od 6. oktobra v stečaju, podaljševanje ni mogoče, je pa možna izdaja nadaljnega dovoljenja za začasno prebivanje za tiste, ki bodo uporavičeni do prejemanja denarnega nadomestila za čas brezposlenosti.