Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kot so pokazali rezultati prve mednarodne študije o stanju davčne pravičnosti, ki so jo pripravile mreže Tax Justice Network, Public Services International in Global Alliance for Tax Justice, od 427 milijard dolarjev, ki jih države vsako leto izgubijo v davčnih oazah, 245 milijard dolarjev izgubijo neposredno zaradi zlorabe davka od dohodkov pravnih oseb multinacionalnih družb, 182 milijard dolarjev pa zaradi zasebnih davčnih utaj posameznikov.

To je mogoče zato, ker se 1380 milijard dolarjev dobička iz držav, v katerih je bil ustvarjen, preusmeri v davčne oaze, kjer so stopnje davka od dohodkov pravnih oseb izjemno nizke ali jih sploh ni, so sporočili iz zavoda Ekvilib inštitut, ki je član mreže Global Alliance for Tax Justice.

Medtem ko države z višjimi dohodki izgubijo več davkov zaradi globalne davčne zlorabe, pa imajo davčne izgube po ugotovitvah študije veliko večje posledice v državah z nižjimi dohodki. Države z nižjimi dohodki namreč izgubijo 5,8 odstotka celotnega davčnega prihodka, ki ga običajno poberejo na leto, države z višjimi dohodki pa v povprečju izgubijo 2,5 odstotka.

Slovenija letno izgubi 214 milijonov

Za Slovenijo študija ocenjuje, da letno izgubi za okoli 214 milijonov dolarjev davkov. Znesek predstavlja neposredna izguba prihodkov v vrednosti 97 milijonov dolarjev multinacionalk in 117 milijonov dolarjev posameznikov.

Študija Stanje davčne pravičnosti 2020 je po navedbah inštituta Ekvilib prva študija, ki temeljito izmeri, koliko vsaka država izgubi tako zaradi zlorabe davka od dohodkov pravnih oseb kot tudi zaradi utaje zasebnega davka.

"Medtem ko so se morale prejšnje študije o obsegu svetovne zlorabe davkov spoprijeti z meglo finančne tajnosti, ki je obkrožala davčne zadeve večnacionalnih družb, pravkar objavljena študija analizira podatke, ki so jih največje multinacionalne družbe same prijavile davčnim organom in jih je pred kratkim objavila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj," so pojasnili.