Breda in Tine Varl, ki sta avtorja lutkovnih predstav Zverinice iz Rezije, sta navsezadnje pomembno prispevala k razvoju lutkarstva v Mariboru, pa tudi med Slovenci na avstrijskem Koroškem. Foto: RTV SLO
Breda in Tine Varl, ki sta avtorja lutkovnih predstav Zverinice iz Rezije, sta navsezadnje pomembno prispevala k razvoju lutkarstva v Mariboru, pa tudi med Slovenci na avstrijskem Koroškem. Foto: RTV SLO
Priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti

To je le ena izmed več kot 200 lutkovnih predstav, pod katere sta se na svoji dolgi in plodni ustvarjalni poti podpisala dobitnika zlate plakete za življenjsko delo. Breda in Tine Varl sta na splošno velik del svojega življenja posvetila ljubiteljski dejavnosti in spodbujanju mladih, med drugim sta vodila številne izobraževalne seminarje, šole in delavnice.

"Skozi desetletja predanega mentorstva sta pomagala mnogim pri pridobivanju gledaliških in lutkarskih znanj ter jim odstrinjala tančice pri odkrivanju lastnega umetniškega izraza. Z njuno spodbudo in pomočjo je pri nas in med zamejskimi Slovenci na avstrijskem Koroškem nastalo več novih lutkovnih skupin," so podeljevalci zapisali o dobitnikih.
Dobitniki srebrnih plaket
Poleg zlate so v Mestnem muzeju Ljubljana podelili tudi srebrne plakete, ki so jih prejeli Majda Fister za razvijanje kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu, Janez Močnik za skladateljsko in raziskovalno delo, Anton Vengušt za organizacijsko in društveno delo in Ana Vovk Pezdir za ustvarjalno in pedagoško delo na plesnem področju.
JSKD vsako leto podeljuje priznanja posameznikom ali skupinam za izjemne dosežke pri ustvarjalnem, poustvarjalnem, raziskovalnem, publicističnem in organizacijskem delu, kulturni vzgoji in izobraževanju, razvijanju kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu in pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.

Priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti