Foto:
Foto:

Zbirko esejev in spisov Zvenčanje verig je avtor razdelil na tri tematske sklope, ki govorijo o njegovi poetiki, družbenem angažmaju in prisotnosti v slovenski javnosti.

Pri Möderndorferjevi Drugi sobi gre za zbirko novelet, ki pripovedujejo o stiskah ljudi, ki so primorani živeti v skladu z lastno predstavo o resnici.

Pesniška zbirka Pesmi nevednosti prinaša 75 novih pesmi, ki pričajo o avtorjevem iskanju nikdar najdenih pesniških idealov.