Novi ravnatelj ljubljanske operne in baletne hiše želi v svojem mandatu povrniti poslovni ugled hiše, sanirati neplačane obveznosti in čim prej zagotoviti livkidnost poslovanja. Foto: Damjan Prelovšek
Novi ravnatelj ljubljanske operne in baletne hiše želi v svojem mandatu povrniti poslovni ugled hiše, sanirati neplačane obveznosti in čim prej zagotoviti livkidnost poslovanja. Foto: Damjan Prelovšek

Sotošek Štular bo javni zavod vodil prihodnjih pet let. Pred imenovanjem sta pozitivno mnenje za njegovo imenovanje sprejela svet in strokovni svet SNG Opera in balet. Preden je maja začel opravljati funkcijo ravnatelja, je od leta 2011 do nastopa Igorja Samoborja za ravnatelja opravljal funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja SNG Drama Ljubljana. Bil je tudi direktor podjetja Omnimodo, d. o. o. in pomočnik direktorice Slovenskega mladinskega gledališča.

Kot so sporočili z ministrstva za kulturo, je Sotošek Štular v svojih načrtih izpostavil povrnitev poslovnega ugleda hiše, sanacijo neplačanih obveznosti in čimprejšnjo tekočo likvidnost.

To namerava uresničiti predvsem s temeljitim pregledom vseh sklenjenih poslovnih in avtorskih pogodb, z doslednim izvajanjem javnega naročanja, z iskanjem novih prodajnih poti za nabavo materiala in s povečanjem lastnih prihodkov.

Štiri operne in dve baletni premieri
V SNG Opera in balet Ljubljana v novi sezoni napovedujejo štiri operne in dve baletni premieri. Kot osrednjo v sezoni je umetniški vodja ljubljanske operno-baletne hiše Milivoj Šurbek izpostavil Verdijevo opero Ples v maskah.